Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

Logopedia

ZASADY UDZIAŁU DZIECKA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

1. Na zajęcia dziecko przynosi zeszyt A4 lub skoroszyt A4, do którego logopeda wpina kserokopie z materiałami do ćwiczenia w domu.

2. W domu należy systematycznie, codziennie powtarzać zestawy ćwiczeń podane przez logopedę. Brak ćwiczeń w domu, to brak postępów w terapii.
3. Rodzice/opiekunowie prawni powinni pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć, a jej skuteczność ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dbania o rozwój mowy dziecka i pilnowania terminów zajęć logopedycznych, sprawdzania zmian w planie lekcji (strona internetowa szkoły: www.sp1rumia.fc.pl).
5. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
6. Każdą nieobecność dziecka na zajęciach rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwiają pisemnie w zeszycie lub skoroszycie.
7. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na zajęciach powoduje przerwanie terapii i skreślenie dziecka z listy uczniów objętych terapią logopedyczną.
8. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzeń mowy.

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)