Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

Facebook

pobrane

PODRĘCZNIKI
KONKURSY
PRZEDSZKOLE
DYREKTOR SZKOŁY

mgr Arkadiusz Skrzyński
godziny przyjęć:
  wtorek 14:00 - 16:00
   czwartek 14:00 - 16:00

(po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie lub telefonicznie pod nr tel. 58 671 08 48)

RODO
RODZYNKI Z JEDYNKI
gazetka
Dzwonki
1)  7:30 - 8:15  
2)  8:25 - 9:10  
 3)  9:20 - 10:05  
  4)  10:15 - 11:00  
  5)  11:10 - 11:55  
  6)  12:15 - 13:00  
  7)  13:15 - 14:00  
  8)  14:10 - 14:55  
  9)  15:05 - 15:50  
10)  15:55 - 16:40  

​ 

ULICE W OBWODZIE SP1

        Wykaz ulic

REFORMA EDUKACJI
REGULAMIN PORZĄDKOWY

Jednym z ważniejszych priorytetów szkoły jest bezpieczeństwo uczniów, należy więc bezwzględnie przestrzegać REGULAMINU, REGULAMINU SZATNI oraz PROCEDUR.

Stomatolog

poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
8.00--13.00 

Rejestracja osobista
w gabinecie.

PREZENTACJA SZKOŁY

Nowa prezentacja
o naszej szkole!

Zobacz video

Świetlica szkolna

Czynna codziennie
7:00 - 17:00
Obiady w godz.
10:55 - 13:30

Sekretariat szkoły

poniedziałek - czwartek
7:30 - 15:30
piątek
7:00 - 15:00

Legitymacje szkolne

WYPADKI W SZKOLE

Procedura likwidacji szkód
(wniosek, instrukcja, informacja)
Polisa , aneks do polisy

Wynajem szkoły

Zobacz regulamin oraz cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych szkoły.

 

 


Logopedia

ZASADY UDZIAŁU DZIECKA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

1. Na zajęcia dziecko przynosi zeszyt A4 lub skoroszyt A4, do którego logopeda wpina kserokopie z materiałami do ćwiczenia w domu.

2. W domu należy systematycznie, codziennie powtarzać zestawy ćwiczeń podane przez logopedę. Brak ćwiczeń w domu, to brak postępów w terapii.
3. Rodzice/opiekunowie prawni powinni pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć, a jej skuteczność ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dbania o rozwój mowy dziecka i pilnowania terminów zajęć logopedycznych, sprawdzania zmian w planie lekcji (strona internetowa szkoły: www.sp1rumia.fc.pl).
5. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
6. Każdą nieobecność dziecka na zajęciach rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwiają pisemnie w zeszycie lub skoroszycie.
7. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na zajęciach powoduje przerwanie terapii i skreślenie dziecka z listy uczniów objętych terapią logopedyczną.
8. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzeń mowy.

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)