Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

REKRUTACJA 2020/2021
Facebook

pobrane

UCZESTNICZYMY W:
saferinternet
 śniadanie daje moc
 program dla szkół
 trzymaj formę
 adopcja na odległość
 porcja energii
 szkoła na widelcu1
 wielka orkiestra
zdrowo jem
 

Koła zainteresowań

Koło Turystyczne

Opiekun: Dominika Widera

• rozbudzanie zainteresowań turystyczno– krajoznawczych,
• poznanie walorów turystycznych najbliższego regionu i Polski,
• motywowanie do aktywnego spędzania wypoczynku,
• integracja międzyszkolna,
przygotowanie do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego, który obejmuje:
1) wiedzę krajoznawczą,
2) wiedzę turystyczną i topograficzną ,
3) turystyczny marsz na orientację,
4) Kolarski tor sprawnościowy:
a) kolarski tor przeszkód,
b) przepisy ruchu drogowego,
5) samarytankę:
a) wiedza z zakresu bezpieczeństwa, higieny wycieczkowania, ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy, 
b) zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
6) konkursy sprawnościowe - Turystyczne ABC.
7) umiejętność współpracy w grupie i samoprezentacji.

W programie zajęć – rajdy, wycieczki sobotnie do ciekawych miejsc naszego regionu.

rowerzysta

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)