Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

REKRUTACJA 2020/2021
Facebook

pobrane

UCZESTNICZYMY W:
saferinternet
 śniadanie daje moc
 program dla szkół
 trzymaj formę
 adopcja na odległość
 porcja energii
 szkoła na widelcu1
 wielka orkiestra
zdrowo jem
 

Koła zainteresowań

Koło Biblijne

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

Lista osób zakwalifikowanych do II Etapu WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda ze znajomości Dziejów Apostolskich:

Klasy VIII
1. Osiński Marcel
2. Stewa Mikołaj
Klasy VI-V
1. Bury Dominik
2. Kotłowska Natalia
3. Kotłowski Krzysztof
4. Obłuda Paulina
5. Podgórny Marcel
6. Stewa Dominika

Do Etapu Szkolnego Konkursu Biblijnego przystąpiło 24 uczniów z klas VIII i 247 uczniów z klas VI-V Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi.
Po sprawdzeniu prac, komisja konkursowa zarządziła, że uczniowie z największą ilością zgromadzonych punktów kwalifikują się do II Etapu Rejonowego Konkursu Biblijnego ze znajomości Dziejów Apostolskich.
Etap Rejonowy odbędzie się 8 marca 2019 r. (piątek) o godz. 13:30 w Szkole Salezjańskiej przy ul. Świętojańskiej 1 w Rumi. Zakres wiadomości obejmuje tekst Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia – wydanie V).
Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom oraz zachęcam do codziennej lektury Pisma Świętego.

ks. Michał Kwiatkowski SDB
Katecheta SP Nr 1 w Rumi

 

 

W dniu 12 maja 2018 r. odbył się w Rumi Finał XVII Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlond. Organizatorem Konkursu jest Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej. W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy uczestników na różnych poziomach. Finały odbyły się w Szkole Salezjańskiej w Rumi, a uczestniczyło w nich ponad 200 uczniów w tym jeden uczeń naszej Szkoły – Paweł Kojałowicz z klasy VD, który na Etapie rejonowym zajął trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy Etapu otrzymali dyplomy z tytułem laureata, a najlepsi nagrody, które wręczał ks. bp Zbigniew Zieliński.

Gratuluję wszystkim uczniom, którzy w tym roku pogłębiali wiedzę z Księgi Wyjścia oraz rodzicom za pomoc i wsparcie. Życzę podobnych sukcesów w przyszłym Roku Szkolnym.

W dniu 11 stycznia 2018 r. odbył się Etap Szkolny Konkursu Biblijnego. Przystąpiło do niego 34 uczniów z klas V - VII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi zarówno w budynku przy ul. Kościelnej oraz ul. Rodziewiczówny..
Po sprawdzeniu prac, komisja konkursowa wyłoniła 6 osób z największą ilością zgromadzonych punktów, które zakwalifikowały się do Etapu Rejonowego Konkursu Biblijnego ze znajomości Księgi Wyjścia są to:
- Paulina Obłuda VD
- Natalia Miotk VC
- Mikołaj Stewa VIIA
- Bartłomiej Bradtke VIB
- Paweł Kojałowicz VD
- Jakub Aszkiełowicz VC
Etap Rejonowy odbędzie się 9 marca 2018 r. (piątek) o godz. 13:30 w Szkole Salezjańskiej przy ul. Świętojańskiej 1 w Rumi. Zakres wiadomości obejmował będzie Tekst Księgi Wyjścia 1 – 40 (włącznie) (Biblia Tysiąclecia – wydanie V) oraz Katechizm Kościoła Katolickiego punkty 101-108.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom oraz zachęcam do codziennej lektury Pisma Świętego.

Konkurs biblijny 1 Konkurs biblijny 2

Test wiedzy
Test wiedzy-odpowiedzi
Podsumowanie

ks. Michał Kwiatkowski SDB
Katecheta SP Nr 1 w Rumi

 

Podsumowanie Etapu Wstępnego – Klasowego

Wojewódzko – Metropolitalnego  Konkursu Biblijnego Im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda ze znajomości Księgi Wyjścia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi w roku szkolnym 2017/2018

            Do Etapu wstępnego – klasowego przystąpiło 216 uczniów z klas V, VI i VII Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi. Po sprawdzeniu prac, komisja konkursowa zarządziła, że pierwsze pięć osób z poszczególnej klas z największą ilością zgromadzonych punktów (lecz nie mniejszą niż 16 punków) kwalifikuje się do Etapu Szkolnego Konkursu Biblijnego ze znajomości Księgi Wyjścia. Ponadto, osoby które odpowiedziały poprawnie na 80% odpowiedzi, a nie znalazły się w najlepszej piątce mogą również wziąć udział w Etapie Szkolnym, po wcześniejszym zgłoszeniu się i poinformowaniu o takim zamiarze swojego katechety.

Do drugiego etapu konkursu biblijnego - Etapu szkolnego zakwalifikowało się 48 osób. Etap ten odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 r. i będzie obejmował znajomość treści Księgi Wyjścia z rozdziałów 1,1-20,21 (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

            Przygotowanie do Etapu Szkolnego oraz poprawa prac odbywać się będzie w styczniu we wtorki w godz. 14:05 – 14:50 w sali nr 18 lub indywidualnie w innym ustalonym terminie.  

ks. Michał Kwiatkowski SDB, Katecheta, SP Nr 1 w Rumi

Test wiedzy z Księgi Wyjścia - etap klasowy - pytania
Test wiedzy z Księgi Wyjścia - etap klasowy - odpowiedzi

  

REGULAMIN WOJEWÓDZKO – METROPOLITALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO
im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ( KLASY IV, V, VI, VII )

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

TEMAT PRZEWODNI: Księga Wyjścia

ADRESACI: uczniowie klas V – VII Szkoły Podstawowej

ORGANIZATORZY: Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej oraz Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi

CELEM KONKURSU BIBLIJNEGO JEST:

1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

ZASADY KONKURSU BIBLIJNEGO

ETAP WSTĘPNY
Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy w zakresie znajomości treści Księgi Wyjścia w zakresie 1,1-15,21 najpóźniej do 21 grudnia 2017 r. Etap kończy się wyłonieniem 5 najlepszych uczniów z każdej klasy. Ponadto, osoby które otrzymały 80% punktów mogą również wziąć udział w Etapie Szkolnym po wcześniejszym zgłoszeniu się i poinformowaniu o takim zamiarze swojego katechety.

ETAP SZKOLNY
Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły organizuje i przeprowadzają eliminacje na terenie szkoły w dniu 11 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 15:00. Uczniowie wypełniają arkusze zadań przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową w czasie 45 minut. Do następnego etapu kwalifikują się uczniowie w ilości wyznaczonej przez Organizatora. Do etapu rejonowego kwalifikują się również uczniowie, którzy otrzymali minimum 80% punktów (nawet jeśli ich liczba przekracza limit wyznaczony przez Organizatora).

ETAP REJONOWY
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w dniu 9 marca 2018 r. (piątek) o godz. 13:30. Eliminacje przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK) powołana przez przewodniczącego RKK. Do udziału w eliminacjach III stopnia konkursu WKK zaprasza 100 uczniów. Trzech najlepszych uczniów z każdego rejonu, oraz trzech najlepszych z każdej diecezji zgłoszonej do konkursu oraz kolejnych 15 uczniów z najwyższą punktacją.

ETAP WOJEWÓDZKO – METROPOLITALNY - FINAŁ
Eliminacje uczestników III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK) powołana przez Przewodniczącego WKK. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK w dniu 12 maja 2018 (sobota) o godz. 10:00.

NAGRODY:

- Najlepsi uczniowie eliminacji rejonowych otrzymują dyplomy i nagrody.
- Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.
- 3 najlepszych uczniów oraz uczniowie wyróżnieni otrzymują dyplom oraz nagrody rzeczowe.
- 25 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje zaświadczenie /z tytułem laureata/ (wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły).
LEKTURA

Etap wstępny:
Tekst Księgi Wyjścia 1 – 15,21 (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)
Etap szkolny:
Tekst Księgi Wyjścia 1 - 20,21 (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)
Etap rejonowy:
Tekst Księgi Wyjścia 1 – 40 (włącznie) (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)
oraz Katechizm Kościoła Katolickiego 101-108
Etap wojewódzko - metropolitalny:
Tekst Księgi Wyjścia 1 – 40 (włącznie) (Biblia Tysiąclecia – wydanie V)
oraz Katechizm Kościoła Katolickiego 101-108
Pomoce do pracy z tekstem:
Pismo Święte on line: www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=51
Pismo Święte do słuchania: http://bibliaaudio.pl/ lub www.biblijni.pl/

TEST Z EWANGELII WG ŚW. MATEUSZA - CZĘŚĆ II

PYTANIA

ODPOWIEDZI

TEST Z EWANGELII WG ŚW. MATEUSZA - CZĘŚĆ I

PYTANIA

ODPOWIEDZI

Podsumowanie etapu wstępnego ze znajomości Ewangelii wg. św. Mateusza w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi w Roku Szkolnym 2016/2017

WYNIKI ELIMINACJI KLASOWYCH  2016/2017

Do Etapu wstępnego – klasowego przystąpiło 180 uczniów z klas V i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi.
Po sprawdzeniu prac, komisja konkursowa zarządziła, że pierwsze pięć osób z poszczególnej klas z największą ilością zgromadzonych punktów kwalifikuje się do Etapu Szkolnego Konkursu Biblijnego ze znajomości Ewangelii wg. św. Mateusza. Ponadto, osoby które otrzymały 12 lub więcej punktów, a nie znalazły się w najlepszej piątce lub przygotowują się w ramach Koła Biblijnego mogą również wziąć udział w Etapie Szkolnym, po wcześniejszym zgłoszeniu się i poinformowaniu o takim zamiarze swojego katechety.
Drugi etap konkursu biblijnego - Etap szkolny - odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. o godz. 13:00 (czwartek) i będzie obejmował znajomość treści Ewangelii wg św. Mateusza z rozdziałów 1,1-17,10 (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
Przygotowanie do Etapu Szkolnego będzie się odbywać w ramach Koła Biblijnego we wtorki w godz. 14:05 – 14:50 w sali nr 18 lub indywidualnie w innym ustalonym terminie.
Lista osób z poszczególnbych klas oraz pytania z etapu wsptępnego z kluczem odpowiedzi znajdują się w zakładce Koła zainteresowań / biblijne.

ks. Michał Kwiatkowski SDB
Katecheta, SP Nr 1 w Rumi

 

 

Konkurs Biblijny 2016

WOJEWÓDZKO – METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY
im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda
dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

TEMAT PRZEWODNI: Ewangelia wg św. Mateusza

ADRESACI: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.

ORGANIZATORZY:Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej oraz Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi

CELE KONKURSU
1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

ZASADY

ETAP WSTĘPNY

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego.

ETAP SZKOLNY
Do 11 lutego 2017 r. Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły organizuje i przeprowadzają eliminacje przeprowadza na terenie szkoły. Uczniowie wypełniają arkusze zadań przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową w czasie 45 minut. Do następnego etapu kwalifikują się uczniowie w ilości wyznaczonej przez Organizatora. Do etapu rejonowego kwalifikują się również uczniowie, którzy otrzymali minimum 80% punktów (nawet jeśli ich liczba przekracza limit wyznaczony przez Organizatora).

ETAP REJONOWY
Etap ten zostanie przeprowadzony w formie pisemnej do dnia 18 marca 2017 r. Eliminacje przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK) powołana przez przewodniczącego RKK. Do udziału w eliminacjach III stopnia konkursu WKK zaprasza 100 uczniów. Trzech najlepszych uczniów z każdego rejonu, oraz trzech najlepszych z każdej diecezji zgłoszonej do konkursu oraz kolejnych 15 uczniów z najwyższą punktacją.

FINAŁ wojewódzko – metropolitalny

Eliminacje uczestników III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK) powołana przez Przewodniczącego WKK. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK

NAGRODY:

- Najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia (rejonowego) otrzymują dyplomy i nagrody.
- Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.
- 3 najlepszych uczniów oraz uczniowie wyróżnieni otrzymują dyplom oraz nagrody rzeczowe.
- 25 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje dyplom z tytułem laureata (wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły).

LEKTURA

Etap wstępny:  Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) w zakresie ustalonym przez katechetę
Etap szkolny:  Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)
Etap rejonowy:  Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) z przypisami
Finał - Etap wojewódzko – metropolitalny: Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) z przypisami, wstępem i słownikiem

Pomoce do pracy z tekstem:

Pismo Święte on line: http://www.biblia.deon.pl
Pismo Święte do słuchania: http://www.biblijni.pl/biblia/47,ewangelia_wg_sw_mateusza.html

 

Konkurs biblijny 2015

Już kolejny rok Akcja Katolicka w Rumi organizuje Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. Konkurs ten podzielony jest na dwa poziomy. Pierwszy, to konkurs Plastyczny, w którym mogą wziąć udział dzieci z oddziałów ,,0" oraz I-IV klas Szkoły Podstawowej. Drugi to konkurs teoretyczny, który oparty jest na znajomości Ewangelii. W tym konkursie biorą udział uczniowie od IV klasy Szkoły Podstawowej do ostatnich klas szkoły średniej.

W obecnym Roku Szkolnym 2014/2015 zaproponowana została Ewangelia wg. św. Łukasza. Każdy z nas zna historie związane z narodzinami Pana Jezusa, chrztem w Jordanie, kaną galilejską, burzą na jeziorze, zabłąkaną owcą, synem marnotrawnym, drogą krzyżową, spotkaniem Pana Jezusa przez uczniów w drodze do Emaus czy wniebowstąpieniem Pana Jezusa.

Zapraszam zatem do wspólnego zapoznania się z Ewangelią wg św. Łukasza, zgłębiania Pisma Świętego jako źródła wiary i jego indywidualnej lektury.

Konkurs biblijny 2015 - plastyczny

Temat pracy plastycznej: Ewangelia wg. św. Łukasza.

- Pracę plastyczną ukazującą wybrany fragment Ewangelia wg. św. Łukasza oddajemy najpóźniej do 18 grudnia 2016 r. (piątek) swojemu katechecie.

- Pracę wykonujemy dowolną techniką (farby, kredki, wyklejanki)
na formacie A4 lub A3.

- Na odwrocie opisujemy: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, imię i nazwisko katechety prowadzącego zajęcia, a także tytuł wybranego fragment z Ewangelii.

- Prace wykonane przez uczniów oddziału ,,0" i klas I, II, III, IV naszej szkoły wezmą udział w etapie szkolnym konkursu. Najlepsze wyślemy na etap rejonowy Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w Rumi.

- Laureaci etapu szkolnego otrzymają dyplomy, a laureaci etapu rejonowego otrzymają dyplomy i nagrody. Złożone prace zostaną ocenione oceną z Religi, a najlepsze wywieszone w gablotce szkolnej.

- Najlepsze prace uczniów w klasie przekazane są przez katechetę do Szkolnej Komisji Konkursowej, która dokonuje wyboru najlepszych prac (najpóźniej do 14 stycznia 2015 r.) i przesyła je wraz z protokołem do 11 lutego 2016 r. na adres: zgodnie z rejonizacją.

- Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Rejonową Komisję Konkursu. Informacje o laureatach i miejscu przeprowadzenia uroczystego zakończenia Etapu Rejonowego zostaną przekazane dyrektorom przedszkoli/szkół przez Rejonową Komisję Konkursu.

- Etap Rejonowy jest ostatnim etapem Konkursu Biblijnego – Plastycznego odbywającego się w ramach Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

Przykładowe prace plastyczne:

Konkurs biblijny 2015 - teoretyczny

 

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)