Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

Programy

Język kaszubski

 

kaszubski1

 

 

  Wniosek - język regionalny kaszubski

Rezygnacja

 

Regulamin wypożyczania stroju kaszubskiego

 

Organizacja języka kaszubskiego – informacje dla rodziców


W roku szkolnym 2019/2020 naukę języka regionalnego - kaszubskiego podjęło 59 uczniów z klas: I,II,III,V,VI. Nauczyciele p.Małgorzata Dmowska i p.Sylwia Czaja-Radziusz realizują programy nauczania języka kaszubskiego oraz własnej historii i kultury Kaszubów. W ramach zajęć uczniowie rozbudzają w sobie zamiłowania do języka, historii i kultury kaszubskiej, wyrabiają postawę świadomego uczestnictwa w kulturze, rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur. Realizacja zajęć obejmuje zaplanowane wycieczki po regionie Kaszub, warsztaty, spotkania z regionalistami, lekcje muzealne, śpiew przy akompaniamencie gitary, różnorodne metody aktywizujące uczniów, uczestnictwo w konkursach min. „Kaszëbskô Piesnia", „Rodnô Mòwa", „Méster Bëlnégò Czëtaniô" oraz występy szkolne.

Wszystkie formy uatrakcyjnienia zajęć oraz podręczniki, z których korzystają uczniowie podczas lekcji są bezpłatne.


Naukę języka regionalnego - kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń, którego rodzic złoży odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły – druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela prowadzącego zajęcia. Wniosek złożony raz obowiązuje na cały okres nauki dziecka w szkole. Składa się go na zasadzie dobrowolności do 20 września nowego roku szkolnego. Rodzice mogą dziecko wypisać z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września – druk rezygnacji do pobrania w sekretariacie szkoły lub u nauczyciela prowadzącego zajęcia. Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie). W ramach języka regionalnego realizowanych jest dodatkowo w kl.V 25 godz. i w kl.VI 25 godz. własnej historii i kultury Kaszubów. Realizacja tego przedmiotu jest równoznaczna z zaliczeniem tych zajęć edukacyjnych do dodatkowych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie).


Na I etapie nauki (klasy I – III) oceniane jest zaangażowanie, aktywność, wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i w zadaniach proponowanych przez nauczyciela. Oceniany jest również udział w konkursach regionalnych.


Na II etapie nauki (klasy IV – VII) oprócz aktywności i zaangażowania ucznia, oceniana jest również wiedza (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie) – zaleca się przeprowadzenie 1 sprawdzianu w semestrze. Oceniany jest również udział w konkursach regionalnych.


Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów do nauki języka kaszubskiego w naszej szkole. Więcej informacji na stronie internetowej w zakładce „Język kaszubski" – relacje z konkursów, wycieczek i spotkań.

Zachęcam do przeczytania artykułu pt. „ Język kaszubski skarbem twojego dziecka".

 Język kaszubski skarbem twojego dziecka

 

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

 

„Hej Kaszuby..."


5 marca.2020r. w MDK-u „Dworek pod Lipami" odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów XXII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego z cyklu „Hej, Kaszuby, jak Wy cudne..."organizowanego przez SP nr 6 w Rumi. Laureatami naszej szkoły zostali:

Hanna Bednarczyk – oddział przedszkolny - laureatka II miejsca
Amelia Purol – klasa druga – laureatka I miejsca
Natanael Ryta – klasa trzecia – laureat I miejsca
Wiktoria Dmowska – klasa trzecia – laureatka III miejsca

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

 

 

Kaszubskie warsztaty z siankiem


25 lutego 2020r. odbyły się niecodzienne warsztaty kaszubskie. Mieliśmy zaszczyt gościć p. Danutę Podwojską założycielkę Gowińskiej Zagrody Edukacyjnej. Uczniowie wyśmienicie bawili się tworząc zajączki oraz realizując własne pomysły z siana. Śpiewaliśmy, słuchaliśmy naszego gościa i Jej opowieści. Mieliśmy wrażenie, że znajdujemy się na wsi na łące lub pastwisku, bo całą salę wypełnił zapach świeżego siana. Dziękujemy za mile spędzony czas oraz za smaczną drożdżówkę.

 

 

 

Z kaszubską kolędą

19 grudnia mieliśmy przyjemność poczuć klimat przedświąteczny, a to za sprawą wspólnego kolędowania z członkami zespołu „Fukus" p. Rafałem Rompcą i p. Leszkiem Bolibokiem. Goście zostali przyjęci z wielkim entuzjazmem przez dzieci, w tym uczniów uczących się języka kaszubskiego, a mamy ich w tym roku szkolnym 59. Uczyliśmy się śpiewać i akompaniować kolędy w języku kaszubskim. Oczywiście nie zabrakło wersji w języku polskim. W programie usłyszeliśmy m.in. „Cëchô noc", „W stajeneczce narodzoné to Dzecã Bòżé" wejherowską kolędę „W Betlejem". Miłym akcentem zakończyliśmy spotkanie składając naszym muzykom i wszystkim uczestnikom spotkania kaszubskie życzenia: „Wszëtczégò bëlnégò na Gòdë, wiele ùbëtkù i rëdoscë, zdrowégò, zjiscenia snién ë snôżëch darënków".
Wesołych Świąt!

 

Kaszëbskô Piesnia 2019 r.

Po raz kolejny grupa uczniów języka kaszubskiego reprezentowała naszą szkołę w miejskim przeglądzie pieśni kaszubskiej „Kaszëbskô Piesnia". Dziewczynki pięknie zaprezentowały i zaśpiewały utwory tradycyjne „Kòza" i „Wele wele Wetka". W przeglądzie udział wzięło wielu chętnych uczniów z kilku rumskich szkół. Występujący w trzech kategoriach przedstawiali swój repertuar wokalny niejednokrotnie z własnym akompaniamentem. Wszyscy uczestnicy zostali jednakowo docenieni i nagrodzeni. Nam dopisywał humor, nie zabrakło podczas przerwy zabawy, smacznego poczęstunku i przedświątecznego nastroju.

 

 

 W Muzeum w Wejherowie

29.11.2019r. uczniowie języka kaszubskiego zagościli w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Nasze spotkanie uświetnił znakomity kulturoznawca kaszubski p. Roman Drzeżdżon autor m.in.wielu felietonów i książki dla dzieci „Mariolka i ji przigòdë". Oprowadził nas po najnowszych wystawach w Muzeum oraz przedstawił nam zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe panujące od pokoleń na Kaszubach. W dalszej części uczestniczyliśmy w warsztatach muzycznych prowadzonych przez p. Rafała Rompcę – muzyka na co dzień grającego w zespole kaszubskim „Fucus". Spiewaliśmy i graliśmy na ludowych instrumentach perkusyjnych. Było wesoło i symatycznie, nie zabrakło humoru oraz dobrej zabawy.

 

Méster Bëlnégò Czëtaniô

26.11.2019 r. nasze uczennice Zuzanna Bednarska z kl. 2d i Wiktoria Dmowska z kl. 2a reprezentowały Rumię w eliminacjach powiatowych Regionalnego Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô". W obecnym roku dziewczynki uczyły się czytania i interpretowania bajek Alojzego Nagla ze zbioru pt. „Bajki i bajeczki". Konkurs jak co roku cieszy się uznaniem i wielkim zaangażowaniem uczestników.

 

 

Z wizytą w sercu Kaszub - w Kartëzach.

08.11.2019 r. mieliśmy okazję zwiedzać Kartuzy, które oczarowują swoją historią, przyrodą oraz bogatym dziedzictwem kulturowym Kaszub. W mieście znajduje się jedno z najstarszych muzeów pomorskich – Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera. Tam właśnie rozpoczęliśmy swoją wędrówkę wraz przewodnikiem po kartach historii i tradycji Kaszub. Uczestniczyliśmy w warsztatach zielarskich pt. „Z kielicha mnicha". Podążając naszą wanogą (pieszą wycieczką) udaliśmy się na rynek miasta do kościoła św. Kazimierza. Dalej deptakiem w dół dotarliśmy do grobu wielkiego pisarza i działacza kaszubskiego dr Aleksandra Majkowskiego. Uroczyście odśpiewaliśmy hymn kaszubski i udaliśmy się do Kolegiaty Kartuskiej, aby dowiedzieć się o jej przeszłości, byłych mieszkańcach - zakonnikach oraz podziwiać bogatą spuściznę. Kończąc naszą przygodę na promenadzie, z zadowoleniem podziwialiśmy tajemnicze i urokliwe Jezioro Klasztorne.

 
 
 
 
 
 
 
ROK SZKOLNY 2018 / 2019
 
 
Festyn 7.06.2019r.

Jak co roku podczas festynu rodzinnego jedną z atrakcji jest stanowisko kaszubskie, przy którym można podziwiać prace uczniów uczących się języka kaszubskiego w naszej szkole, pokolorować przygotowane na ten cel kolorowanki, pograć w dostępne gry planszowe, posłuchać muzyki, zaśpiewać kaszubskie nuty czy posmakować chleba ze smalcem. W tym roku postanowiliśmy również zaśpiewać i zatańczyć na scenie. W repertuarze znalazły się trzy tańce: „Szewiec", „Òkrãc sã wkół"i „Kowôl". Przygotowania i sam występ dostarczył dzieciom wiele pozytywnych emocji.

 

 

Spotkanie z p. Romanem Drzeżdżonem i warsztaty quillingu

6 czerwca 2019 r. mieliśmy zaszczyt gościć na zajęciach języka kaszubskiego znanego felietonistę, autora książek dla dzieci, dramaturga i znawcę kultury kaszubskiej p. Romana Drzeżdżona. Nasz gość opowiadał o ginących zawodach na Kaszubach, które warto nadal kultywować takich jak m.in. kowal, zdun, rymarz, kołodziej, bednarz i wiele innych. Przywiózł ze sobą instrumenty kaszubskie tj. bazunã, diabelsczé skrzëpczi, rãczôk na których mieliśmy okazję zagrać. Podczas zajęć zajmowaliśmy się również wykonywaniem prac tj. kwiatowych kartek kaszubskich techniką quillingu. Pani Iwona Stenka na co dzień pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie wtajemniczała nas w metody wykonywania prac. Efekty były rewelacyjne!

 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

9 maja 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Rumi odbyły się po raz kolejny eliminacje miejskie do XLVIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodnô Mòwa". Reprezentantkami naszej szkoły były uczennice, które na co dzień uczęszczają na lekcje języka kaszubskiego. W kategorii klas I-III Zuzanna Bednarska z kl.II d zajęła II miejsce oraz III miejsce w etapie powiatowym, Wiktoria Dmowska z kl.II a wyróżnienie. Nasza uczennica Angelika Kummer z klasy III Gim. w swojej kategorii również otrzymała II miejsce.

Podczas kolejnego, powiatowego etapu tego konkursu laureatki drugich miejsc reprezentowały naszą placówkę 16 maja br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Znawcy i autorzy poezji i prozy kaszubskiej oceniali licznie zgromadzonych uczestników eliminacji. W jury zasiedli: p. Eugeniusz Pryczkowski, p. Jerzy Łysk oraz p. Robert Groth. Konkurs przebiegał w miłej jak co roku atmosferze podczas którego p. Adam Hebel raczył słuchaczy licznymi kaszubskimi dowcipami. Z satysfakcją wzięliśmy udział w konkursie. Dziękuję dziewczynkom za wspaniałe występy. Gratulacje dla Zuzi Bednarskiej z kl. II d za zajęcie III miejsca.

 
Przygody Remusa

1 marca 2019 r. w ramach zajęć z języka kaszubskiego wybraliśmy się do Miejskiego Teatru w Gdyni na przedstawienie teatralne pt. „Przygody Remusa". Stworzony spektakl na podstawie epopei kaszubskiej Aleksandra Majkowskiego pt."Żëcé i przigòdë Remùsa" opowiadał o losach kaszubskiego bohatera, wędrownego sprzedawcy, który aby ocalić księżniczkę musiał pokonać smoka. Remus krzewił ducha wolności i staczał bój z przeciwnościami w imię języka kaszubskiego i Kaszubów.

 

 

11 marca br. w ramach projektu „Rumia oczami dzieci" mieliśmy zaszczyt gościć w naszej bibliotece znanego malrza, jednego z najpopularniejszych artystów amatorów, marynistę p. Alfonsa Zwarę. Autor ponad 1000 obrazów jest szczęśliwy, że może bez reszty poświęcać czas swojej największej pasji. Nie traci ani chwili, pracując nad dziełem planuje już następne. Artysta otwarcie i z wielkim entuzjazmem opowiadał uczniom o początkach swojego zamiłowania i jego rozwoju.


Pan Ali wspominał czasy dzieciństwa i swojej młodości, kiedy to ciężka praca na ukochanej ziemi kaszubskiej nie pozwalała mu na realizację swojej twórczości. We wspomnieniach naszego gościa nie zabrakło ciekawych przeżyć i wesołych anegdot. Z wielką cierpliwością odpowiadał na pytania dzieci zachęcając je do rozwijania swoich talentów. Na koniec spotkania artysta przedstawił nam swój warsztat pracy rysując portret naszej uczennicy, który niewątpliwie będzie chlubą naszej szkoły. Dziękujemy za „twórcze" spotkanie!


Wycieczka do Akwarium Gdyńskiego – 8.10.2018 r.
W ramach zajęć języka kaszubskiego uczestniczyliśmy w lekcji regionalnej laboratoryjnej oraz w warsztatach pt. „ Poznajemy rekiny". Dzięki uprzejmości dyrekcji Akwarium mogliśmy również zwiedzić stałą ekspozycję.

 

Wycieczka do Doliny Jadwigi – 29.10.2018 r.
Tym razem wybraliśmy się do malowniczej wioski na Kaszubach Doliny Jadwigi. Uczestniczyliśmy w lekcji regionalnej prowadzonej przez kaszubską kapelę „BAS", warsztatach wypieku chleba. Po smacznych kaszubskich plińcach nabraliśmy ochoty do konkursów, śpiewów i tańców, których nie było końca. Na zakończenie zapoznaliśmy się z pracą na wsi zwiedzając zagrodę rolniczą wraz z jej inwentarzem.

 

Przegląd Pieśni Kaszubskiej – 7.12.2018r.
W obecnym roku szkolnym ponownie wzięliśmy udział w Miejskim Przeglądzie Pieśni „ Kaszëbskô Piesnia". Uczniowie z klas 2a i 2d w kategorii klas 1-3 zdobyli II miejsce śpiewając „ Chòwné Spiéwë" i „ Żeglôrz". W kategorii klas gimnazjalnych nasza uczennica klasy 3e Angelika Kummer zdobyła I miejsce. Zaprezentowała utwory:
„ Biżaha Jezëskù" ks. Bernarda Szychty i „ Nasza Zemia" Janiny Cyskowskiej.
Gratulacje dla uczestników!!!


ROK SZKOLNY 2017 / 2018

 

11 maja 2018r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie w ramach projektu „Rumia oczami dzieci". Na spotkanie zaproszony został p. Ludwik Bach – mieszkaniec Rumi, wieloletni dyrektor MDK-u, prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego O/Rumia, członek Rady Naczelnej ZK – P oraz radny powiatu wejherowskiego. Uczestnikami „lekcji regionalnej", bo taki charakter nabrało nasze spotkanie byli uczniowie klas 1d i 3g. Nasz gość były absolwent „Jedyneczki" z wielkim entuzjazmem opowiadał o swoich zainteresowaniach. Gromadzi już przez wiele lat eksponaty sztuki, literatury i kultury kaszubskiej, które wzbudziły ogromne zainteresowanie dzieci. Wśród nich m.in. były: słowniki kaszubskie, książki prekursorów języka kaszubskiego Floriana Ceynowy, Hieronima Derdowskiego, gazety i biuletyny jedne z pierwszych wydawanych na Kaszubach, medale okolicznościowe, ceramika, rzeźby, plecionki oraz flaga, która towarzyszyła Kaszubom podczas pielgrzymki do Ziemi Świetej w 2000 roku. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że p. Ludwik Bach lubi podróżować, odwiedził do tej pory ponad 70 krajów. Nasz absolwent opowiadał tak ciekawie, że wielu z uczestników spotkania zadeklarowało chęć rozwijania swoich pasji i zainteresowań kulturą kaszubską. Podczas „lekcji" usłyszeliśmy także wiersz w języku kaszubskim w wykonaniu tegorocznej laureatki konkursu „Rodnô Mòwa" Zuzanny Bednarskiej. Ponadto klasa 3g przygotowała niespodziankę i zaprezentowała kaszubskie nuty.

 

 

 

 

13 kwietnia 2018r. w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Rumi przy ul. Mickiewicza 19 po raz kolejny uczniowie uczący się języka kaszubskiego reprezentowali naszą szkołę w miejskich eliminacjach do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego „Rodnô Mòwa". W kategorii klas IV – VI I miejsce zdobyła uczennica kl. 5a Magdalena Siedlewska, II miejsce w kategorii Gimnazjum zajęła Angelika Kummer kl. 2e, III w kategorii klas I-III zdobyła uczennica kl.1d Zuzanna Bednarska. Laureatki I i II miejsca reprezentować będą nasze miasto w powiatowych eliminacjach, które odbędą się 25 kwietnia w Wejherowie. Gratulacje dla recytatorek!

 

 

Wyniki XX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego z cyklu:

„Hej Kaszuby, jak Wy cudne..." pt. „Ja na Kaszubach". Oficjalne wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 1 marca w MDK „Dworek pod Lipami" przy ul. Mickiewicza 19. Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły:

I miejsce w kategorii klas „0" – Elżbieta Kołtun
II miejsce w kategorii klas I – Wiktoria Dmowska
II miejsce w kategorii klas II – Lena Smętek
III miejsce w kategorii klas „0" – Milena Bodnar

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Pozostałe prace zostaną nagrodzone. Będziemy je mogli również podziwiać podczas Festynu Rodzinnego 12 maja 2018r. w kąciku kaszubskim.

 

 

 

28 lutego 2018 r. po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole znanego na całych Kaszubach i nie tylko muzyka, kompozytora i wokalistę zespołu „Fukus" pana Rafała Rompca. Tym razem spotkanie miało charakter warsztatów muzycznych dla uczniów języka kaszubskiego i gości z klasy 1a. Warsztatowicze spisali się znakomicie ucząc się utworów przy akompaniamencie gitary.

A nie było łatwo pokazywać części ciała jednocześnie śpiewając je w języku kaszubskim. O walentynkach przypomniała nam piosenka „Ahoj Janeczkù", którą śpiewaliśmy z podziałem na zespoły. Któż nie zna słynnej frantówki „Kòza" – zabawna i rytmiczna piosenka, która zawsze wywołuje uśmiech na twarzach. Tym razem rozweseliła najmłodszych uczestników spotkania.
Miłym akcentem zakończyliśmy warsztaty. Uczennice Natalia Miotk i Magdalena Siedlewska zaśpiewały swoją konkursową i nagrodzoną piosenkę pt. „Òd mòrza".

 

 

20 grudnia mieliśmy przyjemność poczuć klimat przedświąteczny, a to za sprawą kolędom śpiewanym wspólnie z fantastycznymi muzykami: p. Rafałem Rompcą i p. Leszkiem Bolibokiem. Goście zostali przyjęci z wielkim entuzjazmem, który udzielił się zarówno dzieciom jak i pracownikom szkoły. Uczyliśmy się śpiewać i akompaniować kolędy w języku kaszubskim. Oczywiście nie zabrakło wersji w języku polskim. W programie usłyszeliśmy m.in. „Bibi synkù Bi", „Witôj, witôj gòscu miłi", „Dzysô w Betlejem", 'Biżaha Jezëskù'. Miłym akcentem zakończyliśmy spotkanie śpiewając wszystkim znaną piosenkę pt. „Świeć, gwiazdeczko, świeć".

 

 

7 grudnia 2017r. w Miejskim Domu Kultury w Rumi odbył się po raz XII Miejski Przegląd Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbskô Piesnia". Nasze wokalistki tj. Wiktoria Dmowska z kl. 1a i Magdalena Siedlewska z kl. 5a w swoich kategoriach wiekowych zdobyły 2 miejsce. Dziewczynki w języku kaszubskim zaprezentowały: „Hej, żeglujże , żeglarzu" oraz piosenkę Tomasza Fopke pt." Ania pòtka", utwór Lucyny Sorn „Òd mòrza" i „Na Kaszëbach". Gratulacje dla występujących.

 

 

6 listopada w ramach zajęć języka kaszubskiego uczniowie wzięli udział w warsztatach poświęconych tematyce kaszubskich aniołów. Dzieci tworzyły według własnego pomysłu kolorowe anioły. Przewodnim motywem dekoracyjnym był haft kaszubski. Gościem warsztatów była pani Angelika Szufler na co dzień prowadząca pracownię plastyczną „Farwa".

 

 

Kaszuby. Z wizytą w CEiPR w Szymbarku

11 października 2017 roku grupa uczniów uczących się języka kaszubskiego w naszej szkole uczestniczyła w żywej lekcji historii o Kaszubach. Po kilku latach ponownie odwiedziliśmy Szymbark i prężnie rozwijające się tutaj Centrum Edukacji i Promocji Regionu.

To właśnie w Szymbarku znajduje się najdłuższa na świecie drewniana deska. Została ona wpisana do księgi rekordów Guinnessa i od kilku lat ten rekord pozostaje na Kaszubach. W tym samym pomieszczeniu znajduje się też niezwykły stół integracyjny o długości 35 metrów. Przy Stole Noblisty – tak został nazwany na pamiątkę Pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymał Lech Wałęsa – może zasiąść jednocześnie ponad 200 osób. Jak widać na Kaszubach lubią okazałe przedmioty, bo mieliśmy okazję zobaczyć największy fortepian świata. Naszym uczniom szczególnie spodobał się Dom do góry nogami i Kaszubski Świat Bajek. Wędrowaliśmy wąskimi ścieżkami i odkrywaliśmy kolejne bajki i baśnie. Każdy domek to inna bajka, mogliśmy przystanąć, popatrzeć i posłuchać. Z zainteresowaniem słuchaliśmy pani przewodnik, która opowiadała o Domu Sybiraka. Obok znajduje się też model sowieckiego łagru, zbudowany na podstawie zapisków zesłanych żołnierzy. W tej części CEiPR zamilkł gwar, a głośne rozmowy zastąpiła zaduma nad losem Polaków w dawnych czasach. Spacerując nie mogliśmy pominąć kolejnej wyjątkowej atrakcji – rekonstrukcji bunkra Gryfa Pomorskiego, do którego prowadził nas niski podziemny tunel. We wnętrzu widzieliśmy wiele oryginalnych elementów wyposażenia z czasów wojny

Również i my cieszyliśmy się zainteresowaniem wśród zwiedzających - uczyliśmy śpiewać kaszubskie nuty.
Miłym akcentem zakończyliśmy naszą wizytę połączoną z lekcją regionalną. Spędziliśmy czas przy ognisku, gdzie dopisywały humory i miła atmosfera.

 

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

 

Wycieczka do Wdzydz Kiszewskich

10 stycznia 2017 r. uczniowie uczący się języka kaszubskiego uczestniczyli w wycieczce do Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. W zrekonstruowanej Karczmie z Rumi odbyły się warsztaty zdobnictwa domu kaszubskiego i tradycji bożonarodzeniowych poprowadzonych przez p. Bogumiłę Bednarek. Nie groźna była nam zima. Piękna sroga aura posłużyła nam jako sceneria do wcielenia się w role Gwiżdżów na Kaszubach. W oryginalnych strojach regionalnych bawiliśmy się na śniegu. W dalszej części wraz z przewodnikiem p. Wojciechem Myszk zwiedzaliśmy obiekty m.in. Wiatrak holenderski, Chałupę z Chrztowa, Dworek z Piechowic. Będzie co wspominać.

 

Jasełka

22 grudnia 2016 r. cała społeczność uczniowska wraz z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami dzieci przeżyła niezapomniane chwile, uczestnicząc w niezwykłych jasełkach. Zostały przygotowane przez klasy II a i III e pod kierunkiem wychowawczyń, pani Moniki Jastrzębskiej i pani Małgorzaty Dmowskiej.

Niezwykłym elementem był akcent kaszubski, nawiązujący do tożsamości etnicznej orazkulturowej rdzennych mieszkańców Kaszub. Konwencjonalna fabuła jasełek została wzbogacona o nowy element - było nim wprowadzenie do przedstawienia małych Kaszubów ubranych w piękne ludowe stroje. Przybyli złożyć pokłon Dzieciątku. Dzieci z klasy III e wyrecytowały bezbłędnie po kaszubsku modlitwę Ojcze nasz i zaśpiewały kaszubską kolędę.
Uczniowie klasy II a zagrali główne role w jasełkowych wydarzeniach. Zwracały uwagę piękne stroje, przygotowane przez rodziców dzieci oraz emocje, z którymi zmagali się mali aktorzy. Starali się być profesjonalni i udało im się zaczarować widownię. Bardzo przekonujący byli Józef i Maria, którym udało się osiągnąć efekt autentyzmu, co jest niezwykle w tej grupie wiekowej. Zapadli w pamięć majestatyczni Trzej Królowie, zaś anioły zniewalały niezwykłym wdziękiem. Twórcy przedstawienia starannie dobrali oprawę muzyczną i zadbali o to, aby utrwalić magię świąt, proponując na koniec wspólne odśpiewanie kolędy.
Te jasełka na pewno pozostaną na długo w pamięci małych artystów oraz widzów. Dziękujemy!

 

Kapela kaszubska

20 grudnia 2016 r. uczniowie mieli okazję podziwiać piękno muzyki kaszubskiej w szkole. Gościliśmy dwóch spośród pięciu członków kapeli Manijoce - panów Rafała Potrykusa oraz Hieronima Korthalsa. W godzinach od 11. do 14. odwiedzili oni uczniów w klasach : 0 a, 0 c, I b, III b, III e, IV a, IV c i V c oraz dzieci przebywające w świetlicy. Panowie przywieźli ze sobą akordeon, diabelskie skrzypce a także burczybas. Uczniowie mogli wysłuchać znanych kaszubskich piosenek a także kolęd.
Kaszubska muzyka rozbrzmiewała też na holu, gdzie przy pięknie oświetlonej choince popłynęły kolędowe melodie. Uczniowie czynnie brali udział w muzykowaniu, grając na burczybasie. Kolędowanie zostało zauważone, bo w czasie przerw przy choince widać było tłum śpiewających. Skoczna muzyka roznosiła się po holu, docierając na górną kondygnację budynku.

Kiedy muzycy pojawili się w świetlicy, przebywające tam dzieci nie tylko zaśpiewały, ale również zatańczyły. Zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera. Gdyby nie to, że czas naglił, zatrzymano by zespół na cały dzień.
Muzycy z zespołu Manijoce pojawili się na zaproszenie nauczycielki języka kaszubskiego Małgorzaty Dmowskiej, która prowadzi zajęcia z języka kaszubskiego. Regularnie spotyka się z grupą uczniów, przekazując im wiedzę na temat kaszubszczyzny, ucząc kaszubskiej tradycji i obyczajów oraz podstaw języka kaszubskiego. Uczniowie nie tylko rozumieją kaszubską mowę, ale czynnie się nią posługują. I w ten sposób język kaszubski, spuścizna po naszych przodkach, łączy pokolenia. Język kaszubski można wybrać jako jeden z przedmiotów maturalnych w polskiej szkole. Wielcy Kaszubi, jak Florian Ceynowa, Antoni Abraham czy Hieronim Derdowski, byliby dumni z tego, że kaszubszczyzna nie została zaprzepaszczona. Wciąż żyje.

 

Warsztaty z panem Romanem Drzeżdżonem

13 grudnia 2016 r. gościliśmy w naszej szkole pana Romana Drzeżdżona kaszubskiego pisarza, poetę, satyryka i publicystę. W pierwszej części naszego spotkania gość przedstawił prezentację na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych na Kaszubach. Wspólnie śpiewał z dziećmi znane na Kaszubach kaszubskie nuty, ale w wersji świątecznej, co wzbudziło duże zainteresowanie uczniów.
W dalszej części uczestniczyliśmy w warsztatach pt. „Zdobienie kaszubskiego domu". Metodą decoupage każdy uczestnik wykonał swoją kùglã (bombkę) i przystroiliśmy nimi naszą dankę (choinkę).
Nadmienię, że pan Roman Drzeżdżon jest członkiem Rady Języka Kaszubskiego, pracownikiem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie, współzałożycielem kaszubskiego kabaretu "Fif", jeden z założycieli kaszubskiej grupy literackiej ZYMK. Publikuje w języku kaszubskim m.in. w czasopismach "Pomerania", "Dziennik Bałtycki", Gazeta Nadmorska, Kaszëbskô Òdroda.

Konkurs „ Kaszëbskô Piesnia"

8 grudnia 2016 r. po raz XI odbył się konkurs „ Kaszëbskô Piesnia" w Miejskim Domu Kultury w Rumi. Nasze reprezentantki Natalia Miotk z kl. IVc i Alicja Turyczyn z kl. VIa w kategorii zespoły klas IV – VI wyśpiewały I miejsce. Uczennice zaprezentowały utwory: „Spiéwta Ptôszczi" i „Òd mòrza".Magdalena Siedlewska z IV a jako solistka również zajęła I miejsce.Gratulacje!

Wycieczka do Wejherowa

22 listopada 2016 r. uczestniczyliśmy w wycieczce do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie. Udział w warsztatach pt. „Kaszubskie wzornictwo użytkowe – zdobienie lnianych toreb" pozwolił nam zgłębić tajniki wzornictwa kaszubskiego na materiale, który otrzymaliśmy po ukończeniu pracy. Następnie p. Roman Drzeżdżon oprowadzając nas opowiadał o wystawach muzealnych m.in. o Aleksandrze Majkowskim, Gerardzie Labudzie. Dużo emocji dostarczyła nam wystawa pt. „ Muzyczne Instrumenty Kaszub". Odgadywaliśmy muzyczne zagadki instrumentalne, śpiewaliśmy kaszubskie nuty.

Wycieczka do Gdyni

28 września 2016r. odbyła się wycieczka grupy uczniów z języka kaszubskiego do Gdyni. Tym razem uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej na szkolnym żaglowcu „Dar Pomorza" pt. Życie codzienne na Darze Pomorza. Uczniowie wzięli udział w grze muzealnej, podczas której, zwiedzając statek z kartami zadań, odszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące życia codziennego na żaglowcu. Zajęcia odbywały się w najciekawszych pomieszczeniach statku (pod pokładem i na pokładzie) a skończyły się podsumowaniem przez edukatora.
Kolejnym celem naszej wycieczki był rejs po zatoce gdańskiej. W katamaranie „Dragon" staliśmy się piratami, słuchaliśmy historii Gdyni i śpiewaliśmy szanty. Humory dopisywały i niestraszna nam była niepogoda.

 

ROK SZKOLNY 2015 / 2016

28.04.2016r. Uczniowie SP1 w Ergo Arenie.

„Aktywne Kaszuby. Krajobraz. Ludzie.Wydarzenia" to pierwsza wspólna inicjatywa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Stowarzyszenia Trefl Pomorze. Konkurs plastyczny poświęcony temu tematowi skierowany był do dzieci uczących się języka kaszubskiego. Łącznie 208 szkół wzięło w nim udział, także i nasza. Uczennica klasy IIe Julianna Bużan wykonała pracę i dzięki temu mogliśmy w dniu 28 kwietnia obejrzeć zmagania obu drużyn siatkarek PGE Atom Trefl Sopot z drużyną Chemika Police w finale OrlenLigi. Dzielnie kibicowaliśmy naszym „Atomówkom", humory dopisywały do końca meczu.

26.04.2016r. - Muzeum Miasta Gdyni – „Pocztówka znad morza"

Jak wyglądało życie codzienne Gdyni 100 lat temu? Co robili turyści przyjeżdżający do letniska i skąd wzięła się nazwa Orłowo? Jakie zwyczaje panowały wśród mieszkających wówczas Kaszubów? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwała grupa uczniów języka kaszubskiego na dawnych „listówkach", czyli dzisiejszych pocztówkach. Stworzyliśmy własne kartki techniką kolażu. Używając kolorowych papierów i filcu ożywiliśmy dawne fotografie przedstawiające widoki Gdyni.

RODNÔ MÒWA 2016R.

Corocznie odbywa się konkurs prozy i poezji kaszubskiej „Rodnô Mòwa" ciesząc się coraz to większym uczestnictwem recytatorów. Począwszy od przedszkolaków, kończąc na kategorii dorosłych. Z roku na rok poziom konkursu podnosi się, a chętnych do nauki języka kaszubskiego przybywa. W tegorocznych eliminacjach miejskich do XLV konkursu prozy i poezji kaszubskiej udział wzięli: Julianna Bużan kl.2e, Robaszkiewicz Marcel kl.2e, Lawrenc Natalia kl.2c, Daria Zalewska kl.6b - wyróżnienie i Angelika Kummer kl.6b – miejsce drugie. Gratuluję wszystkim uczestnikom wspaniałych występów i zachęcam uczniów do nauki języka kaszubskiego w naszej szkole.

KASZUBSKIE WARSZTATY 

Dnia 23 marca br. w szkole odbyły się nietypowe lekcje języka kaszubskiego. Z pomocą zaproszonego gościa p. Małgorzaty Busler reprezentującej Oficynę CZEC dzieci uczestniczyły w warsztatach szycia maskotek kaszubskich. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych wykonywaliśmy m.in. zajączki. Szycie małych, różnokolorowych zabawek z filcu dostarczyło nam wiele radości.

MIEJSKI PRZEGLĄD PIOSENKI KASZUBSKIEJ

27 listopada 2015 r. w Miejskim Domu Kultury w Rumi , jak co roku w listopadzie, odbył się Przegląd Piosenki Kaszubskiej. Naszą szkołę w kategorii klas IV – VI reprezentował duet dziewcząt z klasy VI b : Angelika Kummer i Daria Zalewska. Dziewczyny zaśpiewały dwie piosenki po kaszubsku : „ Okrac sa wkół" i „ Tu je nasza zemia". W drugiej piosence akompaniował im na flecie kolega z klasy Jacek Lawrenc. Nasi reprezentanci zajęli II miejsce. Warto zaznaczyć, że cała trójka uczy się systematycznie języka kaszubskiego w naszej szkole. Czuwa nad nimi p. Małgorzata Dmowska. Serdecznie im gratulujemy.
Za rok Angelika, Daria i Jacek będą już absolwentami naszej szkoły i nie będą mogli wziąć udziału w konkursie. Zapraszamy chętnych, którzy chcieliby ich zastąpić na zajęcia z języka kaszubskiego . Kaszuby to przecież nasza Mała Ojczyzna. A jak mówią słowa jednej z pieśni kaszubskich „ póki Kaszubi czczą Ojczyznę swoją, darmo się wrodzy o jej zgubę kuszą."

WARSZTATY BURSZTYNOWE

26 października 2015r. w naszej szkole odbyły się warsztaty bursztynnicze.
W programie m.in. rozmawialiśmy o bursztynie, odbył się pokaz jego inkluzji, poznaliśmy właściwości chemiczne i fizyczne bursztynu. Ponadto zaprezentowany został pokaz topienia surowca. Podczas zajęć warsztatowych dzieci wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem pyłu bursztynowego, szlifowały i polerowały kawałki bursztynów.

WYCIECZKA DO AKWARIUM GDYŃSKIEGO - WRZESIEŃ 2015

28 września 2015r. po raz kolejny gościliśmy w Akwarium Gdyńskim w ramach projektu „Kaszëbë na walë". To oryginalny sposób na edukację przyrodniczo-językową. Naukowcy i nauczyciele o środowisku Morza Bałtyckiego opowiadali po kaszubsku. Zwiedziliśmy Akwarium, oglądaliśmy prezentację w języku kaszubskim, obserwowaliśmy krewetki pod mikroskopem a na koniec głaskaliśmy jesiotry i flądry.

 

KONKURS „Rodnô Mòwa"

Dnia 22 kwietnia 2015 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Rumi przy ul. Mickiewicza 19 po raz kolejny uczniowie uczący się języka kaszubskiego reprezentowali naszą szkołę w miejskich eliminacjach do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego „Rodnô Mòwa". W kategorii klas IV – VI I miejsce zdobyła uczennica kl.5b Angelika Kummer, II miejsce zajęła uczennica tej samej klasy Daria Zalewska. Obydwie uczennice reprezentowały nasze miasto w powiatowych eliminacjach, które odbyły się 27 kwietnia w Wejherowie. Gratulacje
dla recytatorek.

KONKURS PIOSENKI KASZUBSKIEJ

Dnia 28 listopada 2014r. w Miejskim Domu Kultury w Rumi odbył się po raz 9 konkurs piosenki kaszubskiej „Kaszëbskô Piesnia". Wystąpiliśmy z repertuarem p. Tomasza Fopke „Lato, co të na to" i Jana Trepczyka „Hej mòrze" i zajęliśmy I miejsce. Gratulacje dla występujących: Tycjana Cholawo kl. VIb, Leokadii Zwara kl. VId, Darii Zalewskiej i Angeliki Kummer kl. Vb oraz Marty Robakowskiej z kl. IVa.

WYCIECZKA DO AKWARIUM GDYŃSKIEGO - 2014 

22 września 2014 w Akwarium Gdyńskim odbyły się zajęcia dla uczniów języka kaszubskiego. W ramach projektu „Kaszuby na Fali" zwiedziliśmy ekspozycje wodnej fauny i flory. W drugiej części zajęć uczestnicy mieli kontakt z przedstawicielami fauny Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych składających się z prezentacji multimedialnej przedstawiającej charakterystyczne cechy Morza Bałtyckiego, oraz części laboratoryjnej.

WYCIECZKA DO CZOŁPINA I KLUK

27 maja 2014r. grupa uczniów tj. laureaci konkursu „Wiedzy o Kaszubach", recytatorzy prozy i poezji kaszubskiej, uczniowie nagrodzeni przez wychowawców ze szkół w Rumi uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez MDK w Rumi. Trasa wycieczki wiodła przez Słowiński Park Narodowy - wydmy , latarnię morską w Czołpinie oraz Skansen Słowińskiej Wsi w Klukach. Pomimo braku słońca  wyjazd dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń.

KONKURS „Rodnô Mòwa"

24 kwietnia br. odbyły się miejskie eliminacje XLIII Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa".Udział wzięło 23 uczestników w czterech kategoriach wiekowych.
Naszą szkołę reprezentowały: Marta Robakowska kl. IIIa, Daria Zalewska kl. IVb, Angelika Kummer kl. IVb, Leokadia Zwara kl. Vd.

Wyróżnienie w kategorii klas IV – VI otrzymała Daria Zalewska.
II miejsce w kategorii klas IV – VI otrzymała Angelika Kummer.
I miejsce otrzymała Leokadia Zwara.

Laureatki I i II miejsca godnie reprezentowały naszą szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 28.04.2014r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie.

JERZY HOPPE NA LEKCJI JĘZYKA KASZUBSKIEGO

10 marca gościliśmy na zajęciach języka kaszubskiego felietonistę autora „Gôdczi wùje Léòna"pana Jerzego Hoppe. Zainteresowani tematyką felietonów postanowiliśmy zinscenizować jeden z nich a mianowicie „Czemù człowiek sã zmieniwô". Występ okazał się miłą niespodzianką dla autora. W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o naszych „korzeniach kaszubskich" skąd pochodzą nasi dziadkowie, pradziadkowie. Mieliśmy okazję wykonać zadanie przygotowane przez gościa, nazywając w języku kaszubskim poszczególnych członków naszych rodzin. Spotkaniu towarzyszył słodki poczęstunek w formie babeczek w barwach flagi kaszubskiej. Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy kaszubskie nuty.

Knégòbùs w SP1

12 lutego br. do szkoły zawitał kaszubski bus. Przyjechała nim pani Natalia Landowska z Radia Kaszëbë. Dziennikarka radiowa spotkała się z klasą V d na lekcji w bibliotece szkolnej. Rozmawialiśmy o kaszubskich bajkach oraz charakterystycznych postaciach czy motywach z legend. Naszym zadaniem było narysować ilustracje do wymyślonej przez nas bajki lub komiksu w oparciu o miejsca, obiekty i to wszystko co kojarzy nam się z Kaszubami w Rumi i okolicach. Wraz z panią Anitą Lesnow przybliżyliśmy sobie herb Rumi i jego charakterystyczne elementy tak bliskie Kaszubom. Uświadomiliśmy sobie, że Rumia posiada wiele ulic nazwanych po kaszubsku noszących nazwiska znanych Kaszubów. Podczas rysowania wspólnie zaśpiewaliśmy „Tu je naszô Zemia". Prace będziemy mogli zobaczyć w czerwcu w Gdyni na wystawie podsumowującej wędrówki Knégòbùsa po Kaszubach. Dowiedzieliśmy się również, że ta biblioteka, księgarnia i czytelnia na kołach przez cały rok 2014 przemierzać będzie nasz region wzdłuż i wszerz docierając do młodych ludzi uczących się i chcących uczyć się języka kaszubskiego.Po południu Knégòbùs udostępniony został wszystkim mieszkańcom Rumi. Na miejscu można było poczytać czy zakupić księgozbiór, na który składają się woluminy pochodzące ze zbiorów prywatnych oraz publikacje udostępnione przez wiodących wydawców książki kaszubskiej.

O godz. 17.00 ponownie spotkaliśmy się w szkole już w gronie rodziców, dzieci i zaproszonych gości. Celem spotkania była promocja języka i literatury kaszubskiej a także zachęcanie młodych ludzi by w przyszłości wybierali etnofilologię kaszubską jako kierunek swoich studiów. Pan Jerzy Hoppe – autor felietonów, laureat konkursów prozatorskich m.in. im. Jana Drzeżdżona, były dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi i przewodniczący ostatniej kadencji ZKP Rumia – zaprezentował nam tomik "Gôdczi wùje Léòna". Autor opowiadał o wspomnieniach począwszy od lat dziecinnych, o tym jak kształtowała się jego tożsamość kaszubska, jakich ludzi poznawał, jacy mu towarzyszyli w czasach historycznie trudnych dla wszystkich Kaszubów. Zaprezentował również inne utwory literackie, których jest autorem. Podczas spotkania w którym uczestniczyła Pani Dyrektor Irena Kopaczewska podjęliśmy dyskusję na temat: czy warto tworzyć literaturę kaszubską, uczyć się w tym kierunku i być Kaszubą?. To pytanie przyniosło wiele kontrowersji, ale na pewno trzeba sobie odpowiedzieć, że warto.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z Knégòbùsem, które odbędzie się w przyszłym roku szkolnym. 

  • VIII KONKURS KASZUBSKI

18 października 2013r. w Miejskim Domu Kultury w Rumi odbył się po raz 8 konkurs „Kaszëbskô Piesnia". Z wielkim entuzjazmem i zapałem wystąpiliśmy z repertuarem p. Tomasza Fopke „Remùsowa cza – cza" i „Trąba – bomba". Oba utwory zaśpiewaliśmy i zatańczyliśmy w rytmach cza - czy i rapu. Za scenografię posłużył nam wykonany na zajęciach zaklęty zamek i królewianka ze snu Remusa głównego bohatera kaszubskiej powieści Aleksandra Majkowskiego „Żecé i przigòdë Remùsa". Jesteśmy zadowoleni z zajęcia II miejsca w kategorii klas IV - VI i już wiemy, że w przyszłym roku ponownie weźmiemy udział.

29 maja  2013r w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odbył się Powiatowo – Gminny Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô" (Mistrz dobrego czytania). Do konkursu przystąpiła nasza uczennica klasy IV D Leokadia Zwara. Konkurs odbył się w czterech kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV – VI, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i kategoria osób dorosłych. Leokadia godnie reprezentowała Rumię czytając jedną z bajek Alojzego Nagla. W przerwie w trakcie obrad jury można było obejrzeć wystawę dotyczącą dorobku literackiego Leona Roplla, wystawę rękodzieła Małgorzaty Bądkowskiej oraz uczestniczyć w tzw. „rozciągaczach umysłu"zabawy dla dzieci i młodzieży.

14.05.2013r. w ramach realizacji europejskiego projektu Comenius zorganizowaliśmy „Dzień Kaszubski".W całej szkole dominował kolor czarny i żółty. Uczniowie wykonywali kotyliony, flagi oraz różnorodne prace związane z kulturą i tradycją małej ojczyzny. Dzieci poznały zwroty grzecznościowe takie, jak:

Dobri dzéń/ dobri dziń/ – dzień dobry

Do ùzdrzeniô/ do łuzdrzeni/ – do widzenia

Bòżé przeżegnôj, smacznégò / Błeżi przeżegnyj, smacznigłe/ – smacznego

Bóg zapłac, dzãkujã/ Bóg zapłac, dzankują/ - dziękuję

Kaszubskie nuty wybrzmiewały w salach lekcyjnych ciesząc się dużym uznaniem i entuzjazmem. Ponadto prezentowano elementy stroju kaszubskiego wraz z opisem i pochodzeniem haftu. Barwna dekoracja, muzyka i zapachy kuchni kaszubskiej zachęcały do skosztowania bùlwòwé zacérczi (kartoflanki) oraz grizu z malënowim soka (kaszki mannej z sokiem truskawkowym).

26.10.2012r. po raz kolejny dzieci wzięły udział w Miejskim Przeglądzie Piosenki Kaszubskiej "Kaszebsko Piesnia". Tak jak co roku przegląd cieszył się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z różnych szkół w Rumi. Nasi uczniowie wystąpili w kategorii klas I - III zespół z utworami: "Czej trzeba grzeba" Tomasza Fopke i "Uczba" Eugeniusza Pryczkowskiego, Jerzego Stachurskiego.Gratulacje dla występujących z SP1 za zajęcie I miejsca!Szczególne podziękowania dla Pani Anny Szczygielskiej za pomoc przy oprawie muzycznej.

24.05.2012r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego odbyła się kaszubska wycieczka „Śladami Aleksandra Majkowskiego" .Gościnnie uczestnikami wyjazdu byli uczniowie naszej szkoły. Na ścieżce naszego zwiedzania w Kartuzach oddaliśmy hołd największemu kaszubskiemu wieszczowi lekarzowi, poecie, prozaikowi Aleksandrowi Majkowskiemu, zwiedziliśmy Kościół poklasztorny zakonu Kartuzów oraz Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera. W Chmielnie uczniowie mieli okazję zobaczyć „żywe" Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów.

23 kwietnia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie odbyły się powiatowe eliminacje konkursu „Rodnô Mòwa". Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. 3d Leokadia Zwara. Konkurs dostarczył wielu wrażeń i satysfakcji. Podczas przerwy uczestnicy wysłuchali koncertu Weroniki Korthals Tartas znanej na Kaszubach wokalistki kaszubskiej.

19 kwietnia uczniowie języka kaszubskiego byli z wizytą u jednego z najlepszych i najpopularniejszych artystów amatorów w Rumi i na Pomorzu Pana Alfonsa Zwary.Autor blisko 1000 obrazów jest szczęśliwy, że może poświęcać czas bez reszty swojej największej pasji. Tym samym nie traci ani chwili, pracując nad kolejnym swoim dziełem planuje już następne. Żadna technika malarska nie jest Panu Alfonsowi Zwarze obca. Przyznaje, że biegle włada różnymi narzędziami począwszy od cienkopisu, farby olejnej, akrylu, na akwarelach skończywszy. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień w kraju i za granicą. Głównie mówi się o nim jako malarzu marynistycznym. Sam artysta przyznaje, iż morze, okręty, żaglowce i praca rybaków należą do jego ulubionych jak również natura m.in. krajobraz Kaszub, życie codzienne i jego przemijanie. Artysta otwarcie i z wielkim entuzjazmem opowiadał dzieciom o początkach swojego zamiłowania i jego rozwoju.

12 kwietnia odbyły się miejskie eliminacje XLI Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa". Czytaj więcej w aktualnościach.

12 stycznia w MDK-u po raz kolejny dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Nr 1 i Nr 6 ucząca się języka kaszubskiego uczestniczyła w warsztatach haftu kaszubskiego pod kierunkiem p. Krystyny Wolf. Spotkanie zaowocowało pięknymi wzorami kaszubskimi i zachęciło uczestników do dalszej pracy.  


17 grudnia odbyły się warsztaty z języka kaszubskiego w MDK w Rumi. Warsztaty rozpoczął pan Jerzy Hoppe pogadanką na temat dawnych i dzisiejszych zwyczajów bożonarodzeniowych. W dalszej części dzieci próbowały swoich umiejętności w haftowaniu wzorów kaszubskich pod kierunkiem pani Krystyny Wolf. Kolejne warsztaty planowane są w lutym bieżącego roku.

    W dniu 21.10.2011r. w Miejskim Domu Kultury przy ulicy Mickiewicza 19 odbył się Miejski Przegląd Piosenki "Kaszëbskô Piesnia". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie uczący się od niedawna języka kaszubskiego. W kategorii klasy I – III sześcioosobowy zespół zdobył I miejsce. Uczniowie przy akompaniamencie p. Anny Szczygielskiej zaprezentowali dwa utwory: "Kaszëbsczé Nótë", i "Na Kaszëbach".

 

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)