Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

Archiwum: Comenius - 2005-2008

SPRAWOZDANIE 2005 - 2008

Szkoła Podstawowa nr1 im. Józefa Wybickiego w Rumi w latach 2005-2008 uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu pt. „ Eko- szkoła jako podstawowy filar edukacji europejskiej XXI wieku”. Współpraca odbywała się pomiędzy pięcioma europejskimi szkołami z następujących państw: Hiszpania (Granada), Grecja (Heraklion), Turcja (Izmir), Dania (Aalborg), Szkocja (Edynburg) oraz Polska (Rumia). W każdej ze szkół omawiane były problemy związane z ochroną środowiska, podkreślając właściwy stosunek ludzi do różnych form życia jak i zasobów naturalnych. Do najważniejszych działań projektowych należało:

  • Wykonanie drzewa Comeniusa
  • Skatalogowanie i opisanie gatunków drzew rosnących w poszczególnych krajach
  • Wykonanie olbrzymiego plakatu i albumu dotyczącego drzew oraz roślin chronionych, zagrożonych wyginięciem, które występują w strefach klimatycznych partycypujących krajów
  • Opracowanie mini-słownika, zawierającego podstawowe terminy, związane z edukacją przyrodniczą oraz podstawowe powitania w każdym z języków krajów biorących udział w projekcie
  •  Stworzenie dokumentu zawierającego reguły dobrego proekologicznego zachowania wypracowane poprzez poszczególne szkoły
  • Organizowanie konkursu poezji angielskiej o tematyce przyrodniczej
  • Obchodzenie Dnia Europy
  • Organizowanie wyjazdów do oczyszczalni ścieków w najbliższej okolicy szkół
  • Organizowanie wizyt partnerskich w poszczególnych szkołach (2 razy w roku szkolnym), gdzie zaznajamiano się z kulturą, historią i walorami przyrodniczo-geograficznymi poszczególnych państw

Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy w/w państwami uczniowie i nauczyciele naszej szkoły poznali specyfikę pracy z dziećmi w innych szkołach europejskich, a jednocześnie poszerzyli swą znajomość języka angielskiego. Realizowanie poszczególnych zadań projektowych wpłynęło na poznanie problematyki ochrony środowiska, historii, kultury i religii krajów partnerskich. Chociaż projekt zakończył swe oficjalne działania, kontakty osobiste pomiędzy nauczycielami współpracujących szkół trwają do dnia dzisiejszego.

Pod względem merytorycznym całokształt prac projektowych został oceniony przez Narodową Agencję wyróżniająco.

Niektóre z działań projektowych zostały zobrazowane na stronie:www.gug-skole.dk/comenius

Krótka relacja Telewizji TTM po wizycie w naszej szkole: http://www.telewizjattm.pl/index.php/serwis_informacyjny,2006-05-10,11

 

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)