Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

Aktualności

KOMUNIKAT 8

Szanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym podjąłem decyzję o ponownym uruchomieniu funkcjonowania szkoły w zakresie klas I-III szkoły podstawowej od dnia 25 maja 2020r. Szkoła będzie czynna w godzinach 8.00-16.00 – w tych godzinach szkoła będzie pełniła funkcję opiekuńczą-wychowawczą z elementami dydaktycznymi (w miarę możliwości organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo uczniów). Proces nauczania kontynuowany będzie w formule on-line w czasie pobytu dziecka w domu.

Zgodnie z procedurą rodzice zgłaszają dziecko na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w danym tygodniu do środy poprzedzającej dany tydzień przez e-dziennik do wychowawcy klasy (w tytule wiadomości: Oświadczenie pobytu dziecka w szkole). Zgłoszenie nie gwarantuje miejsca w szkole do momentu potwierdzenia przez szkołę.
Dodatkowo należy wypełnić druki „ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW" oraz „OŚWIADCZENIE".
Druki umieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce „Dokumenty szkoły".
Po ich wypełnieniu i podpisaniu należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w tytule wiadomości „Druki zgłoszenia ucznia: imię i nazwisko, klasa". Podpisane druki można także pozostawić w szkole, w godzinach 8.00-16.00, wrzucając zaklejoną kopertę z opisem „Druki zgłoszenia ucznia: imię i nazwisko; klasa" do czarnej skrzynki znajdującej się na korytarzu przy głównych wejściu do szkoły od ul. Kościelnej 6.

Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez wychowawcę klasy, najpóźniej do piątku do godz. 18.00 poprzez e-dziennik lub inny ustalony z wychowawcą sposób.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka do lat 8, któremu szkoła nie zapewni udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.
Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Dokumenty szkoły". Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020r. - 07 czerwca 2020r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych w szkole w okresie epidemii musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w szkole procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Arkadiusz Skrzyński

WPŁATY ZA POSIŁKI - MARZEC 2020 r.

Drodzy rodzice uczniów klas I-VII,

 

Informuję, że pieniądze wpłacone w marcu 2020 r. za posiłki przechodzą na kolejny rok szkolny i będą uwzględnione przy wpłatach za obiady we wrześniu 2020 r. Obecnie nie ma możliwości dokonania zwrotów, ponieważ część pieniędzy została przeznaczona na zakup towarów spożywczych o długim terminie ważności, który został zrealizowany przed zawieszeniem zajęć szkolnych.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy uczniowie zmieniają szkolę, możliwy jest zwrot pieniędzy na konto. W tym celu proszę o przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr konta do zwrotu oraz dane do przelewu.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumia - Arkadiusz Skrzyński

ważne komunikaty

Prosimy zapoznać się z komunikatami ze strony gov.pl:

1) Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół

2) Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych

wyniki konkursu wiedzy olimpijskiej

28.04.2020r w ramach lekcji wychowania fizycznego opublikowany został konkurs wiedzy olimpijskiej, dotyczący udziału i sukcesów polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich.
Miło nam poinformować wszystkich, że odpowiedzi na zadane pytania konkursowe przysłało 100 uczniów z klas IV – VII.

Osoby odpowiadające najlepiej na zadawane pytania w konkursie :
1. SZYMON BOGDANIS – IV A
2. MAGDALENA BODNAR – IV C
3. MARCEL MALEC – VIC                 Gratulujemy!

W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAANGAŻOWANIEM UCZNIÓW W KONKURS WIEDZY OLIMPIJSKIEJ – PLANOWANA JEST KOLEJNA EDYCJA W DNIU 12.05.2020 r.

Czytaj więcej...

Informacja dla Rodziców

Informacja skierowana do rodziców w sprawie nieotwarcia z dniem 6 maja br. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Czas, w którym przyszło nam funkcjonować, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Chcielibyśmy Wam za to bardzo podziękować i jednocześnie poprosić o zrozumienie.

Rząd bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji poinformował, że samorządy mogą otworzyć przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, a także Ministra Edukacji Narodowej. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawiły organom założycielskim – prowadzącym.

Szczegółowo analizując sytuację oraz warunki w rumskich – samorządowych placówkach przedszkolnych uważamy, że nie ma możliwości w chwili obecnej przywrócenia opiekuńczej działalności szkół i przedszkoli w sposób zapewniający dostateczne bezpieczeństwo. Realizacja wytycznych zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, wymusza na nas i dyrektorach placówek podjęcie wielu działań, a w szczególności: ograniczenia liczby dzieci, przestrzeni placówek m.in. poprzez wyodrębnienie pomieszczeń do izolacji, przygotowania i wdrożenia poważnych zmian w sposobie organizacji opieki nad dziećmi, wdrożenia, gwarantujących bezpieczeństwo dzieci jak i pracowników zasad, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Działania, mające na celu dostosowanie placówek do pracy w czasie pandemii nie powinny być wprowadzane w pośpiechu. Bardzo krótki termin na przygotowanie placówek na ich otwarcie, troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek oświatowych praktycznie oznaczają brak możliwości zapewnienia opieki ze względu na obowiązujące ograniczenia spowodowane COVID-19, a więc brak możliwości powrotu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z dniem 6 maja br.

W najbliższym czasie będziemy podejmować działania, które będą miały na celu w sposób przemyślany i zorganizowany przygotowanie opieki dla najmłodszych dzieci rodziców, którzy tego najbardziej potrzebują. Dyrektorzy samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne skontaktują się z Państwem w celu zbadania potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o sposobie organizacji opieki musimy najpierw mieć stuprocentową pewność, że nic nie zagraża Waszym pociechom oraz osobom, które będą ją sprawować.

Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszego miasta po raz kolejny za wyrozumiałość, rozsądek oraz zachowanie spokoju.

Podpisano: Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumi

Podpisano: Arkadiusz Skrzyński, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

komunikat 7

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Przed nami kolejny, miesięczny okres pracy zdalnej. W tym czasie najważniejszym zadaniem będzie usprawnienie nauczania on-line poprzez lekcje na komunikatorach. Bardzo zależało mi na ujednoliceniu pracy. Udało się zintegrować platformę Office 365 z Vulcanem (e-dziennikiem), dzięki czemu Wasza praca stanie się sprawniejsza, bezpieczniejsza i mam nadzieję... satysfakcjonująca. Narzędzie, które zostaje Wam przekazane, pozostanie z nami nawet po odwołaniu epidemii. Z możliwościami platformy będą Was zaznajamiać Wasi nauczyciele. Ten tydzień pozostawiam do ćwiczeń i uczenia się nowego narzędzia. Dlatego lekcje mogą być nadal prowadzone w obecnych komunikatorach. Od 4 maja wszyscy pracujemy już w Office 365. Zapewne niektórzy nauczyciele rozpoczną szybciej lekcje i działania w Office 365.
Drodzy uczniowie pamiętajcie, że nauka jest obowiązkiem, a zbliżający się koniec roku szkolnego i ,mam nadzieję, promocja szkolna dla każdego z Was uzależniona zwłaszcza od Waszej pracy. Dlatego systematycznie rozwiązujcie zadania, wykonujcie polecenia, odrabiajcie ćwiczenia. Wszystkie trudności zgłaszajcie wychowawcy, może uda się pokonać je wspólnie.
Życzę Wam i Waszym Rodzicom pogodnego tygodnia, dobrego samopoczucia, samych dobrych informacji i zdrowia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Arkadiusz Skrzyński

KOMUNIKAT 6 - PRZEDŁUŻENIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Informuję, że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka nadal będzie się odbywać zdalnie.

Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia 24 kwietnia br.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Arkadiusz Skrzyński

Komunikat 5 - PRZEDŁUŻENIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi.

W SPRAWACH PILNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z SEKRETARIATEM

TEL. 58 671 08 48 LUB MAILOWY Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

życzenia od rady rodziców

Z okazji świąt Wielkiej Nocy Rada Rodziców pragnie złożyć Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom oraz Uczniom naszej szkoły... przede wszystkim zdrowia ...

Obyśmy w niezmienionym składzie spotkali się na zajęciach w bezpiecznym terminie. 

Życzymy cierpliwości, wyrozumiałości i mimo wszystko radości na nadchodzące święta. Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie nam nadzieję na powrót do "normalności" której wszyscy tak bardzo pragniemy. 

Rada Rodziców

wesołego alleluja!

92337910 2120224768124038 595134406818004992 o

wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne:

Czytaj więcej...

listy kandydatów

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi przypomina, że paragraf 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) brzmi: „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek." Oznacza to, że listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, o których mowa w art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, szkoły podstawowej a także na stronach internetowych tych jednostek.

Lista kandydatów przyjętych do oddziałow przedszkolnych SP1 im. J. Wybickiego w Rumi na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów nieprzyjętych do oddziałow przedszkolnych SP1 im. J. Wybickiego w Rumi na rok szkolny 2020/2021

pomoc psychologiczna

Zespół psychologiczno - pedagogiczny informuje o możliwości bezpłatnego skorzystania z pomocy psychologicznej:
 
 

Komunikat nr 4

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice.

Nauka jest naszą przyszłością. Nauka poszerza nasze horyzonty. Im więcej umiemy, tym większe mamy możliwości. Im więcej umiemy, tym więcej możemy przekazać innym. Nauka przygotowuje nas do dalszego życia. Dzięki niej poznajemy świat, który nas otacza i to jak on funkcjonuje. Potrafimy też lepiej porozumieć się z ludźmi. Potrafimy również rozpoznać jakie zagrożenia na nas czyhają i jak im zapobiec.
Wspólnie będziemy się uczyć zdalnie. Aby zdalne nauczania było jasne i przejrzyste dla wszystkich grup: uczniów, rodziców, nauczycieli wprowadziliśmy umocowanie prawne realizacji zdalnego nauczania w postaci uchwały oraz zasady prowadzenia zdalnego nauczania. Oba dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „ Dokumenty szkoły".
Prosimy Was, nasi Uczniowie, prosimy Waszych Rodziców o współpracę i wyrozumiałość. Wierzymy, że w atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumienia nauczymy się o wiele więcej - odkryjemy na nowo wartość zwykłego "bycia razem", wyzwolimy w sobie pokłady empatii, pomyślimy o tym, co rzeczywiście w życiu najważniejsze. Być może stęsknimy się za sobą...
Drodzy Rodzice, bądźcie roztropnymi towarzyszami Waszych Dzieci.
Niech Wasze dobre emocje wypełnią atmosferę domu rodzinnego.

Życzymy Wam wszystkim zdrowia i siły ducha w oczekiwaniu na lepszy czas.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi

Ważne - oplaty za obiady

Szanowni Państwo!

Ze względu na brak zajęć lekcyjnych uiszczona wcześniej opłata za obiady zostanie zaksięgowana na przyszły okres rozliczeniowy.
Termin oraz wysokość opłat za obiady zostaną przedstawione najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem zajęć w szkole. 

KOMUNIKAT 3 - dyżury nauczycieli

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie

Państwo są teraz najbliżej swojego dziecka. Dlatego prosimy, aby Państwo wspomogli swoje dziecko w organizacji czasu przeznaczonego na kształcenie na odległość. Proszę pamiętać, że mogą się Państwo zwrócić do wychowawcy lub nauczyciela i uzyskać natychmiastową informację zwrotną. W tym celu ustaliliśmy codzienne, obowiązkowe dyżury nauczycieli.

Nauczyciele klas I-III, przedszkole, biblioteka, świetlica oraz nauczyciele specjaliści

 Nauczyciele klas IV-VII

Nadal wszyscy uczniowie i rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami za pomocą e-dziennika i innych dodatkowych komunikatorów, ustalonych wspólnie z nauczycielem.
Z Rodzicami uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu lub mają poważne utrudnienia zostanie nawiązany indywidualny kontakt i ustalony sposób przekazywania treści edukacyjnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Arkadiusz Skrzyński

komunikat 2

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,
Od dnia 25.03.2020 r. ujednolicamy zdalne nauczanie dla naszych uczniów. Cały czas trwają prace nad wdrożeniem usługi OFFICE 365, z której będziemy mogli korzystać w pracy dydaktycznej. Nauczyciele rozpoczęli umieszczanie materiałów dla uczniów na Dysku GOOGLE do samodzielnej pracy. Materiały do nauki i zadania do wykonania dla uczniów na okres zawieszenia zajęć w szkole znajdują się na dysku.

Wystarczy kliknąć link
https://drive.google.com/open?id=1rsI_lLIA7FGxLAj_HmVkimruX1sEeLgY

Na platformie utworzone zostały foldery każdej klasy, biblioteki, świetlicy. Należy  dwa razy kliknąć w wybraną klasę, a następnie dwa razy w odpowiedni przedmiot, w którym nauczyciele będą systematycznie, według planu, wklejać materiały do nauki i pracy dla uczniów.

                            PLAN PRACY ZDALNEJ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

 
         

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

j. polski

chemia

j. polski

fizyka

j. polski

j. angielski

biologia

j. angielski

historia

matematyka

matematyka

przyroda

matematyka

j. niemiecki

religia

     muzyka      (co 2 tyg.)

geografia

WDŻ (co miesiąc)

        plastyka          (co 2 tyg.)

język angielski 1-3

edukacja wczesnoszkolna

WF

      doradztwo            zawodowe       (co miesiąc)

        technika         (co 2 tyg.)

edukacja wczesnoszkolna

 

j. kasz. 1-3

edukacja wczesnoszkolna

       informatyka         (co 2 tyg.)

religia 1-3

   

j. kaszubski

WF

 

Czytaj więcej...

list do rodziców

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Czas, w którym przyszło nam funkcjonować, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Chcielibyśmy Wam za to bardzo podziękować i jednocześnie poprosić o zrozumienie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ilości materiału czy trudności w kontakcie z nauczycielami, bardzo prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z placówką oświatową, do której uczęszczają Wasze dzieci.
Na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie ograniczonego funkcjonowania jednostek oświaty w dobie koronawirusa, to dyrektorzy są zobowiązani do opracowania zasad kształcenia na odległość oraz sposobu sprawdzania wiedzy ucznia, a także jego postępów w nauce. Pamiętajmy, że dla dyrektorów szkół to również nowa sytuacja. Po 25 marca zostaniecie Państwo poinformowani przez szkoły o nowym modelu zdalnego nauczania. Dlatego zachęcamy do systematycznego śledzenia stron internetowych placówek oświatowych oraz e-dzienników.
Wierzymy, że w niedługim czasie uda nam się tak zorganizować i zaplanować „naszą nową rzeczywistość", by zdalna edukacja nie była dla nikogo problemem. Tylko razem możemy przejść przez ten trudny czas.

Rumia, 22 marca 2020 r.


Burmistrz Rumi Michał Pasieczny
Wiceburmistrz Rumi Ariel Sinicki
Wiceburmistrz Rumi Piotr Wittbrodt

uwaga

W DNIACH 25.03.03.2020- 10.04.2020r.

SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA

W SPRAWACH PILNYCH
PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY
Z SEKRETARIATEM

TEL. 58 671 08 48
LUB MAILOWY Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY BĘDĄ ZAMIESZCZANE BIEŻĄCE INFORMACJE 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie.

Prezes Rady Ministrów 20 marca 2020 r. ogłosił wprowadzenie stanu epidemii w kraju. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w szkołach zostają zawieszone do Świąt Wielkanocnych, szkoła pozostaje zamknięta. Kiedyś oznaczałoby to automatyczne skrócenie wakacji. Dziś mamy technologię, która pozwala na pracę zdalną poprzez e-learning. Wymaga to jednak wspólnych działań nas wszystkich i pełnej współpracy. My, nauczyciele już podjęliśmy działania, wiem, że wielu z Was – rodziców – również.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)