Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

Aktualności

praca dla nauczyciela

Wolny etat nauczyciela matematyki na zastępstwo w tym roku z możliwością przedłużenia pracy w kolejnych latach.

praca dla nauczyciela

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi poszukuje psychologa szkolnego na zastępstwo w roku szkolnym 2020/2021. 

zebranie rodziców - przedszkole

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w oddziałach przedszkolnych

27 sierpnia 2020 r. o godz.16.30 w sali gimnastycznej:

- WEJŚCIE OD ULICY KOŚCIELNEJ, PRZEZ ŚWIETLICĘ

- w spotkaniu uczestniczy jeden rodzic/opiekun

- rodzic/opiekun zobowiązany jest do założenia maseczki ochronnej przed wejściem na teren szkoły

- konieczna jest dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku lub założenie rękawiczek

- dziecko oraz rodzic/opiekun zachowują wymagany względami sanitarnymi dystans podczas wejścia i wyjścia ze szkoły

- należy zaplanować wyjście z domu tak, aby przybyć do szkoły dokładnie na wyznaczoną godzinę, a nie wcześniej.

W celu zachowania bezpieczeństwa, Państwa i naszego, bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych zaleceń sanitarnych.

ubezpieczenie uczniów

Informacja w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej w roku szk. 2020/2021

Drodzy Rodzice,
Dyrektor Szkoły działając w porozumieniu z Radą Rodziców informuje, że w nowym roku szkolnym 2020/2021 rodzice sami decydują o ubezpieczeniu swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. W związku z tym Rada Rodziców i Szkoła nie będą prowadziły działań w tym zakresie.
W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli i przez rodziców.
W załączniku Komunikat MEN w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Spotkania z Rodzicami odbędą się:

- oddziały przedszkolne: 27.08.2020r. o godz.16.30 w sali gimnastycznej,

- klasy I z wychowawcami: 01.09.2020r. po rozpoczęciu roku szkolnego ok. godz.8.30

Serdecznie zapraszamy!

pożegnanie pani wandy

Nasza kochana p. Wandzia, szefowa kuchni w naszej szkole odeszła na emeryturę. Nie uwierzycie - pracowała u nas 45 lat!!! Jej obiadki pyszne i zdrowe niczym u mamy, wykarmiły pokolenia naszych uczniów, a jej uśmiech i dobroć czyniła nas lepszymi. Dziękujemy p. Wandziu. Nasze drzwi są już na zawsze dla Pani otwarte.

 

życzenia od rady rodziców

W imieniu rodziców wyrażamy wdzięczność i serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Szkoły i wspaniałego Grona Pedagicznego, Paniom psycholog i pedagog za zaangażowanie w całoroczną edukację, wychowanie i opiekę nad naszymi dziećmi, za niegasnącą cierpliwość i życzliwość.
Dziękujemy również Pracownikom administracji, Pani higienistce, Paniom z biblioteki, Paniom kucharkom i intendentce za całoroczną współpracę, opiekę i pomoc w każdej sytuacji.
Wyrażamy swą wdzięczność całemu wspaniałemu Personelowi naszej szkoły za utrzymanie porządku i dbanie o czystość każego kawałka naszej szkoły czyniąc ją bezpieczną i piękną.
Jesteśmy Wam wszystkim bardzo wdzięczni.
Kochane dzieci, Wam gratulujemy wytrwałości w nauce w trudnych warunkach, jesteście dzielni i wspaniali. Gratulujemy wyników w nauce i wielu osiągnięć. Przed Wami wytęsnione wakacje, więc życzymy wszystkim cudownego wypoczynku wakacyjnego!!

Cudownych wakacji!

Na zakończenie wyjątkowego roku szkolnego 2019/2020 w imieniu dyrekcji i pracowników szkoły przedstawiamy życzenia dyrektora szkoły Arkadiusza Skrzyńskiego


Dla uczniów: https://www.youtube.com/watch?v=DXOxQjB4P-o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR32QrXDQ9y9u4dV7N2ECv194s2IDJqlxmfJN72MEDf_WVBwQTcZBHXp2mA


Dla rodziców: https://www.youtube.com/watch?v=7JHFQWAZNrI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2CcwBmBGVoeXrKLLevzOz2H2AOXnuDA-Niz0shnhD2mJHj_vhZx8qJUsU

Do zobaczenia!

 

Program eTwinning "Save the Climate"

W tym roku szkolnym współpracowaliśmy ze szkołami z trzech państw południowej Europy tj. Hiszpanią, Portugalią i Włochami w ramach realizacji programu eTwinning. Tym razem byliśmy koordynatorem projektu pt. „Save the Climate" i podejmowaliśmy wraz z naszymi europejskimi rówieśnikami działania proekologiczne. Niestety czas pandemii spowolnił nasze prace, ale o ochronie środowiska nie zapomnimy i nadal będziemy starać się przeciwdziałać zmianom klimatu.
Zamierzamy kontynuować współpracę z powyższymi europejskim szkołami w programie Erasmus+, do którego aplikowaliśmy, ale na oficjalne wyniki musimy poczekać do końca sierpnia.

Trzymajcie za nas kciuki.

Poniżej kilka zdjęć projektowych.

PROCEDURY ROZDANIA ŚWIADECTW UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W RUMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

26 czerwca 2020 r. rozdanie świadectw odbędzie się według zmienionych zasad spowodowanych stanem epidemii na terenach Rzeczpospolitej.

W sytuacji zakazu organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób i wysokiej liczby dziennych zakażań wirusem COVID - 19 - odbiór świadectw odbywać się będzie stopniowo. Przy odbiorze świadectwa należy zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa zalecone w związku z COVID - 19. Na terenie szkoły uczeń i rodzic/opiekun przebywa w maseczce, zasłaniając usta i nos.

Procedura odbioru świadectwa:
• Uczeń przychodzi po świadectwo pod opieką maksymalnie jednego rodzica/opiekuna lub (najlepiej/najbezpieczniej) sam;
• Uczeń i rodzic/opiekun są wyposażeni w maseczki, które zakładają przed wejściem na teren szkoły;
• Uczeń i rodzic/opiekun wchodzą na teren szkoły wyznaczonym wejściem i kierują się do wyznaczonego przedsionka (najkrótsza drogą);
• Konieczna jest dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku;
• Należy zaplanować wyjście z domu tak, aby przybyć do szkoły dokładnie na wyznaczoną godzinę, a nie wcześniej;
• Odbiór świadectw odbywa się przy wejściach do szkoły, zgodnie z umieszczonym poniżej grafikiem, przy wejściu znajdować się może tylko jedna osoba odbierająca świadectwo od wychowawcy;

UWAGA! Jeśli w przedsionku znajduje się jakaś osoba, to następna w kolejce czeka na zewnątrz, a pozostali czekają w rzędzie z zachowaniem odpowiedniej (2m) odległości.
• Uczeń i rodzic/opiekun zachowują wymagany względami sanitarnymi dystans podczas wejścia i wyjścia ze szkoły. Stosują się do wyznaczonego przez wychowawcę miejsca odbioru świadectwa;
• W szkole punktami, w których wydawane będą świadectwa szkolne, są:

Wejście nr 1 - Przedsionek szatni przy ul. Świętopełka - wejście i wyjście bramą naprzeciwko schodów.
Wejście nr 2 - Przedsionek szatni przy ul. Kościelnej - wejście i wyjście furtką naprzeciwko wejścia głównego.
Wejście nr 3 - Przedsionek świetlicy przy ul Kościelnej - wejście i wyjście furtką naprzeciwko świetlicy.
Wejście nr 4 - Przedsionek przy wejściu do klas 0, przy placu zabaw- wejście i wyjście furtką przy ul. Świętopełka - od strony targowiska.

Przy wszystkich wejściach do szkoły pracownicy będą kontrolować pojawianie się uczniów zgodnie z harmonogramem i listą klasy. Prosimy o wyrozumiałość.

• Aby odbiór świadectw przebiegał sprawnie, wychowawca klasy dzieli zespół klasowy na 2 grupy z podaniem odpowiedniego przedziału czasowego po 20 minut na grupę
( przykładowo: I grupa - uczniowie o numerach z dziennika od 1 do 13; II grupa - uczniowie o numerach z dziennika od 14 do 26);
Bardzo prosimy o przychodzenie punktualnie - dokładnie o wyznaczonej godzinie, nie wcześniej;
• Wychowawca tworzy listę uczniów (2 grupy) i niezwłocznie przekazuje informację uczniom i rodzicom/opiekunom;
• Listę, o której mowa wyżej, wychowawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi obsługi, stojącemu przy odpowiednim wejściu do wydawania świadectw, co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem rozdawania;
• Podczas odbioru świadectw nie są zalecane bezpośrednie kontakty z uczniami i rodzicami (uściski, przytulanie itp.);
• Po odebraniu świadectwa uczeń sam lub wraz z rodzicem/opiekunem opuszcza szkołę z zachowaniem bezpiecznych stref i odległości;
• Bardzo prosimy o nie gromadzenie się uczniów/rodziców wokół szkoły;
• Uczeń lub rodzic/opiekun może odebrać świadectwo w innym terminie, z sekretariatu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każdemu zostanie wyznaczona data i godzina odbioru.

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW  26 CZERWCA 2020 r.

Czytaj więcej...

regulamin podziału na grupy językowe

Od roku szkolnego 2020/2021 w klasach powyżej 25 osób będzie obowiązywał podział na grupy językowe wg poniższego regulaminu:

Podział klasy na grupy ma na celu dostosowanie tempa pracy uczniów do ich możliwości psychofizycznych, a tym samym zwiększenie efektywności nauczania języka angielskiego, poprzez dobór odpowiednich metod i technik nauczania. W obydwu grupach realizowany jest ten sam program nauczania języka angielskiego.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639) ustala się następujący regulamin dotyczący podziału uczniów na dwie grupy językowe.
1. Podział uczniów na grupy w tym samym oddziale klasowym odbywa się w pierwszym tygodniu nauki.
2. Przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka angielskiego ustalony na podstawie testu diagnostycznego, przeprowadzonego w wyznaczonym dniu w pierwszym tygodniu nauczania.
3. Dopuszcza się możliwość przeniesienia ucznia między grupami na podstawie wyników nauczania w każdym roku szkolnym.
4. Decyzję o zmianie grupy na wniosek nauczyciela uczącego w danej klasie w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem szkolnym oraz z rodzicami/prawnymi opiekunami podejmuje Dyrektor Szkoły.
5. Lekcje języka niemieckiego będą się odbywały w takich samych grupach jak przy podziale na języku angielskim.
6. Kwestie sporne oraz nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

WYRÓŻNIENIE W RAMACH KONKURSU "MAŁA NAKRĘTKA-DUŻY PROBLEM"

Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie z Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki za zbiórkę plastikowych nakrętek w ramach konkursu „Mała nakrętka –duży problem", w ramach którego zebraliśmy 660kg nakrętek. To sukces całej społeczności szkolnej! Brawa za zaangażowanie i ekologiczna postawę!
Oprócz nakrętek, zbieramy również baterie, makulaturę, zużyte aparaty telefoniczne. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną, podsumowanie szkolnej zbiórki tych surowców odbędzie się w czerwcu 2021r (ilość zebranych surowców przez poszczególnych uczniów, przechodzi na ich konto w kolejnym roku szkolnym.)
Bardzo dziękujemy za Wasze dotychczasowe działania i liczymy na dalsze zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska.

recykling

KOMUNIKAT 12

Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty. Jednocześnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal ogłoszony stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek przedłużono termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 28 czerwca 2020 r.   Nauka nadal będzie odbywać się zdalnie. Więcej informacji na stronie MEN.

Jednocześnie dyrektor szkoły planuje przekazanie świadectw uczniom w dniu 26 czerwca 2020 r. w sposób bezpośredni przez wychowawców. Szczegóły związane z wydawaniem świadectw zostaną przekazane odrębnym komunikatem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Arkadiusz Skrzyński

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online

Szanowni Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa serię czterech podcastów poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online.

Mamy nadzieję, że rozmowy ekspertów NASK oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które poprowadził znany dziennikarz radiowy Krystian Hanke, będą dla Państwa przydatną dawką wiedzy. Liczymy na to, że staną się przyczynkiem do wielu rozmów i podjęcia działań w Państwa lokalnych środowiskach na rzecz bezpieczeństwa dzieci online.
Zachęcamy do słuchania!

Czytaj więcej...

Niespodzianka na Dzień Dziecka od nauczycieli SP1

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".
(Janusz Korczak)
 
Drogie Dzieci, w dniu Waszego święta przygotowaliśmy z gronem pedagogicznym dla Was niespodziankę...
 

zwrot podręczników i książek do biblioteki

UWAGA!

Prosimy zapoznać się z Procedurami i Regulaminem zwrotu podręczników i książek.

Bardzo ważne są terminy - należy ich przestrzegać.

Kliknij na obrazek, aby poznać szczegóły. 

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Od  1 czerwca możliwe jest ograniczone korzystanie z biblioteki szkolnej z zachowaniem  reżimu sanitarnego dla nauczycieli i uczniów, którzy mają konsultacje w szkole. Można skorzystać ze zbiorów bibliotecznych w godzinach odbywających się konsultacji.  Po wcześniejszym, przynajmniej jednodniowym,  zgłoszeniu takiej potrzeby. 
Telefonicznie 58 671 08 48 wew. 164 ( w godzinach od 8 - 14 ) lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat 11

Szanowni Rodzice i Uczniowie,


Od 1 czerwca 2020 r. odbywać się będą konsultacje dla zgłoszonych uczniów klas 4-7. Celem ich jest wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzowanie materiału lub umożliwienie poprawy oceny rocznej. Konsultacje odbywać się będą od wtorku do czwartku w godzinach 13-15 na terenie szkoły. Szczegółowe dni i godziny zostaną podane Państwu indywidualnie przez wychowawcę. Na teren szkoły uczniowie wchodzą od ul. Kościelnej wejściem od szatni a wychodzą wyjściem od szatni na ul. Świętopełka. Po wejściu na teren szkoły i pomiarze temperatury uczniowie kierują się bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych a po zakończeniu konsultacji niezwłocznie opuszczają budynek szkolny. W godzinach konsultacji otwarta będzie biblioteka szkolna dla potrzebujących. W razie braku możliwości przyjścia na konsultacje, rodzic powinien zawiadomić najpóźniej 2 godziny przed konsultacjami nauczyciela lub wychowawcę o nieobecności dziecka. Na konsultacje przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe zakrywając usta i nos.


Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Ewa Grzymkowska

KOMUNIKAT 10

Szanowni Rodzice,


W dniach od 1 do 5 czerwca opieka świetlicowa dla zadeklarowanych dzieci z klas 1-3 sprawowana będzie w godzinach 7.30-16.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Ewa Grzymkowska

KOMUNIKAT 9

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie

W związku z możliwością ograniczonego funkcjonowania szkoły w kontakcie bezpośrednim z uczniem informuję, że procedury, oświadczenia, zgody rodziców i inna dokumentacja związana z organizacją pracy szkoły w zakresie realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, w sprawie sposobu zasad organizacji i prowadzenia konsultacji dla uczniów, zasad prowadzenia zajęć specjalistycznych i funkcjonowania biblioteki umieszczone są w zakładce „Dokumenty szkoły".
Warunkiem ewentualnego uczestnictwa ucznia w wyżej wymienionych formach pracy i kontaktu jest dostarczenie podpisanych dokumentów w terminie i formach wskazanych w procedurach.
Proces dydaktyczny do dnia 7 czerwca 2020 r. prowadzony jest nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Arkadiusz Skrzyński

Podkategorie

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)