Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

Aktualności

oddziały przedszkolne - grupy "0"

INFORMACJE DLA RODZICA NA 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi czynne są od godziny 7:00 do godz. 17:00. Zgodnie z organizacją pracy szkoły dzieci wchodzą do budynku i wychodzą z budynku wejściem
od ul. Świętopełka w godzinach 7:00- 8:00, 13:15- 17:00 (od poniedziałku do czwartku) oraz 13:00- 17:00 (w piątki).

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8:00- 13:15
(od poniedziałku do czwartku) oraz 08:00- 13:00 (w piątki).

Pierwszego września rodzice/ opiekunowie przyprowadzają dziecko w godzinach

od 7:00 do 8:00 i przekazują bezpośrednio nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z zachowaniem wytycznych przeciwepidemicznych (zachowany dystans min. 1,5 m, maseczka, dezynfekcja rąk)
• Grupa 0A do sali nr 32
• Grupa 0B do sali 24

Dzieci nie zmieniają obuwia w szatni.

Dzieci przychodzą do szkoły wyposażone w maseczkę, mały plecak, piórnik, napój- wszystko podpisane

Rodzice 01.09. 2020 przekazują wychowawcy grupy wypełnione i podpisane dokumenty otrzymane na zebraniu 27.08.2020r.

Prosimy rodziców o pobranie ze strony internetowej i dostarczenie wychowawcom deklaracji dotyczącej ilości posiłków od 01.09.2020r.

Bardzo prosimy, aby rodzice dzieci, które posiadają opinię bądź orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dostarczyli jak najszybciej wszelkie niezbędne dokumenty do sekretariatu szkoły celem wszczęcia procedury organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

DEKLARACJA DO POBRANIA - POSIŁKI

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)