Aktualności
Plan lekcji
Sport
Sukcesy szkoły
Archiwum
Rada rodziców Galeria fotografii Publikacje Dokumenty szkoły O nas w mediach

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

vulcan

REKRUTACJA 2020/2021
Facebook

pobrane

UCZESTNICZYMY W:
saferinternet
 śniadanie daje moc
 program dla szkół
 trzymaj formę
 adopcja na odległość
 porcja energii
 szkoła na widelcu1
 wielka orkiestra
zdrowo jem
 

Aktualności

KOMUNIKAT 8

Szanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym podjąłem decyzję o ponownym uruchomieniu funkcjonowania szkoły w zakresie klas I-III szkoły podstawowej od dnia 25 maja 2020r. Szkoła będzie czynna w godzinach 8.00-16.00 – w tych godzinach szkoła będzie pełniła funkcję opiekuńczą-wychowawczą z elementami dydaktycznymi (w miarę możliwości organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo uczniów). Proces nauczania kontynuowany będzie w formule on-line w czasie pobytu dziecka w domu.

Zgodnie z procedurą rodzice zgłaszają dziecko na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w danym tygodniu do środy poprzedzającej dany tydzień przez e-dziennik do wychowawcy klasy (w tytule wiadomości: Oświadczenie pobytu dziecka w szkole). Zgłoszenie nie gwarantuje miejsca w szkole do momentu potwierdzenia przez szkołę.
Dodatkowo należy wypełnić druki „ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW" oraz „OŚWIADCZENIE".
Druki umieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce „Dokumenty szkoły".
Po ich wypełnieniu i podpisaniu należy je zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w tytule wiadomości „Druki zgłoszenia ucznia: imię i nazwisko, klasa". Podpisane druki można także pozostawić w szkole, w godzinach 8.00-16.00, wrzucając zaklejoną kopertę z opisem „Druki zgłoszenia ucznia: imię i nazwisko; klasa" do czarnej skrzynki znajdującej się na korytarzu przy głównych wejściu do szkoły od ul. Kościelnej 6.

Liczba miejsc w szkole będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez wychowawcę klasy, najpóźniej do piątku do godz. 18.00 poprzez e-dziennik lub inny ustalony z wychowawcą sposób.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominam, że rodzicowi dziecka do lat 8, któremu szkoła nie zapewni udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.
Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Dokumenty szkoły". Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.
Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020r. - 07 czerwca 2020r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych w szkole w okresie epidemii musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w szkole procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi
Arkadiusz Skrzyński

Copyright © Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi - 2014 (Agnieszka Gryzik)